Aj manažéri sa radi stretávajú – budujeme komunitu účastníkov Leadership kurzov YLD

Koncom marca sme na podnet účastníkov Leadership kurzov YLD zrealizovali prvé stretnutie našej komunity.

Aké sme si dali ciele?

 • Znova stretnúť ľudí, ktorých sme už predtým stretli.
 • Zoznámiť sa s ľuďmi, ktorých sme ešte nevideli.
 • Dozvedieť sa niečo nové. Formou krátkej interaktívnej prednášky sa oboznámiť s knihami od Susan Cain
  Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking (2013) a
  Quiet Power: Growing Up as an Introvert in a World That Can’t Stop Talking (2016).
 • Zamyslieť sa nad tým, ako my ako lídri využívame silu introvertov v dnešnom skôr extrovertne nastavenom prostredí.
 • Spoločne uvažovať o tom, ako naše vzťahy udržiavať a obohacovať (osobne, elektronicky…)
 • … a spoločne sa pritom občerstviť pri čaji, káve ale i ochutnať dobré víno.

Ako sme ich splnili?

 • Na stretnutí nás bolo 30 – účastníkov a lektorov Leadership kurzov.
 • Hneď na začiatku sme zažili aktivitu Nadviaž kontakt. Štyrom účastníkom nestačil kontaktný lístok na poznámky o ľuďoch, ktorých stretli a podiskutovali s nimi. Najaktívnejší vyhrali zaujímavú knihu alebo flašku naozaj dobrého talianského vína.
 • Daniel Bútora, nás držal 25 minút v plnej pozornosti úvahou o introvertoch, inšpirovanou vyššie spomenutými knihami. Odštartoval tak dobrú diskusiu pri stoloch.
 • O svoje skúsenosti sa s nami v krátkych príspevkoch podelili:
  Tomáš Polaščin – Vedúci odd. výrobných technológií, Volkswagen Slovakia
  Ivana Popovičová – Group Project Purchasing Coordinator, Vaillant Group
  Rastislav Kočan – Chief Commercial Officer, GFK Slovakia s.r.o.
  Renáta Kubáň – riaditeľka Diakonického združenia Betánia Bratislava n.o.
 • Dohodli sme sa na tom, že takéto stretnutia chceme pripraviť 2x do roka a raz za dva roky zrealizujeme konferenciu YLD komunity.
 • Založili sme uzavretú skupinu YLD – Your Leadership Drive na LinkedIn pri FBE profile.
 • Občerstvenie bolo super.

Aká bola atmosféra 🙂 … prezradí niekoľko fotozáberov.