10.08.2020

Líder ako kouč

„Zo všetkých strán počujem, koučing, koučing!“ – Opäť módne slovo… „Robte koučing, so svojimi ľuďmi!“ – A kedy?

„Zo všetkých strán počujem, koučing, koučing!“ – Opäť módne slovo…
„Robte koučing, so svojimi ľuďmi!“ – A kedy?

„Keď nič nefunguje, zafunguje koučing.“ – Neverím!
„Koučing je jediný spôsob uvoľnenia potenciálu v pracovníkoch.“ – Naozaj?!
„Koučing je excelentným motivačným nástrojom.“ – A čo ďalšie nástroje, tie, už nefungujú?
„Koučing, koučing.“ – Veď ho robím!!!

Aj s takýmito otázkami a niekedy aj s rýchlymi odpoveďami prichádzajú lídri na stretnutie/kurz, ktorý je venovaný téme, líder ako kouč.
Lídri prichádzajú s očakávaniami reálneho použitia vo svojej často i veľmi časovo vyťaženej pracovnej pozícii.

Tak ako to je?
Kde sú možnosti a kde obmedzenia tohto nástroja?
Môžem byť kouč?

Možno aj vy si kladiete podobné otázky, tak poďme pootvoriť „dvere“ s označením koučing v práci lídra.
Ponúkam vám poznania zo skúseností lídrov, že:

 • Aby som mohol efektívne použiť koučing, jeho „silu“, tak je potrebné si najskôr uvedomiť, čo to je koučing, či ako líder môžem byť koučom, jeho odlíšenie od zadávania úloh, od hodnotiaceho rozhovoru, od spätnej väzby, od mentoringu aj od iných nástrojov lídra.
 • Prijatie, že ma to bude ako lídra „stáť“ nejaký čas aj uvedomenie, „do koho“ investovať tento čas a s akým cieľom, aby to malo zmysel/aby to bolo zmysluplné.
 • Ak disponujem s týmito vstupnými informáciami, tak potrebujem vedieť ako daný koučingový proces viesť.
 • Ak koučujem, potrebujem aj pre seba FB.

Práve preto, že kurz je zaradený do projektu YLD, jeho pridanou hodnotou, okrem odpovedí na dané otázky, nie len diskusiou ale aj workshopovou a tréningovou formou, sú i možnosti následných konzultácií lídra s externým koučom, ktoré podporujú lídra v koučingovej role.

Prax nám potvrdzuje, že koučing je účinný, ak vieme:

 • čo je cieľom
 • kto má byť koučovaný
 • čo má byť výsledkom koučingu
 • či je koučing na danú úlohu, rozvoj vhodným nástrojom/analýza

Koučing je neúčinný ak vieme, že:

 • daný cieľ môžeme dosiahnuť inými manažérskymi nástrojmi
 • koučovaný neprijíma koučingový spôsob na plnenie úloh, na svoj rozvoj
 • koučingom chceme vyriešiť to čo je neriešiteľné/konflikt, systemový postup…
 • ak zamieňame koučing s mentoringom, facilitáciou alebo mediáciou

…preto, možnosť otvoriť „dvere“ koučingu naplno, je na voľbe každého z nás v role lídra…

Dávame do pozornosti tieto kurzy

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať