CP, CPK

CP, alebo Critical Process Capability, meria schopnosť procesu produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií, pričom sa neberie do úvahy prípadná odchýlka od strednej hodnoty. 

CP a CPK sú štatistické ukazovatele, ktoré sa týkajú schopnosti procesu produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií a s minimálnou variáciou. 

CP, alebo Critical Process Capability, meria schopnosť procesu produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií, pričom sa neberie do úvahy prípadná odchýlka od strednej hodnoty. 

CPK, alebo Critical Process Capability Index, zohľadňuje aj odchýlky od strednej hodnoty a hodnotí celkovú schopnosť procesu produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií s minimálnou varianciou. 

Oba ukazovatele sú dôležité pre meranie a hodnotenie schopnosti procesu produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií. CP a CPK sa používajú v rámci Six Sigma metodológie pri hodnotení procesov a zlepšovaní kvality výstupov.

V kontexte Six Sigma Black Belt certifikácie, je dôležité mať dobré pochopenie týchto štatistických ukazovateľov a vedieť ich správne interpretovať a použiť pri zlepšovaní procesov a zvyšovaní kvality výstupov. 

Kurzy obsahujúce metódu

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať