5W1H

What (čo), Who (kto), When (kedy), Where (kde), Why (prečo), a 1H – How (ako)

5W1H je skratka pre otázky, ktoré začínajú na písmená W a H v angličtine:

What (čo)

Who (kto)

When (kedy)

Where (kde)

Why (prečo)

a 1H – How (ako)

Tieto otázky sú často používané v novinárstve, marketingu, výskume a iných oblastiach, aby sa získala informácia o konkrétnom javu, udalosti alebo situácii. Tým, že sa položia tieto otázky, možno získať jasný a kompletný prehľad o danom jave alebo situácii.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať