X-matrix (X-matica)

X-matrix je nástroj a vizuálny rámec používaný v rámci prístupu Hoshin Kanri, čo je japonský manažérsky koncept, ktorý sa často používa na strategické riadenie a zlepšovanie v organizáciách.

X-matrix je nástroj a vizuálny rámec používaný v rámci prístupu Hoshin Kanri, čo je japonský manažérsky koncept, ktorý sa často používa na strategické riadenie a zlepšovanie v organizáciách. X-matrix pomáha organizáciám jasne identifikovať a integrovať strategické ciele, plány a metriky do ich každodennej činnosti. 

Matica je nazvaná tak preto, že má tvar X, ktorý predstavuje spojenie rôznych úrovní a záväzkov organizácie. Tento rámec je vytvorený tak, aby poskytoval holistický pohľad na celkovú stratégiu a zlepšovacie iniciatívy organizácie. 

Základné prvky X-matrix sú: 

  1. Strategic Objectives (Stratégické ciele): V hornom ľavom rohu matice sú uvedené hlavné strategické ciele organizácie. Tieto ciele by mali smerovať k dosiahnutiu dlhodobého úspechu a súvisieť s misiou, víziou a hodnotami spoločnosti. 
  2. Annual Objectives (Ročné ciele): V hornom pravom rohu matice sú definované ročné ciele, ktoré podporujú dosiahnutie strategických cieľov. Tieto ciele sa obvykle stanovujú na každý rok a zodpovedajú konkrétnym oblastiam a prioritám. 
  3. Metrics (Metriky): V dolnom ľavom rohu matice sa uvádzajú metriky a merné ukazovatele, ktoré sa budú používať na sledovanie a meranie výkonu a dosahovanie cieľov. 
  4. Initiatives (Iniciatívy): V dolnom pravom rohu matice sú uvedené zlepšovacie iniciatívy, ktoré sa navrhujú a implementujú s cieľom dosiahnuť stratégické a ročné ciele. Tieto iniciatívy sú často spojené s metrikami a majú za cieľ riešiť identifikované problémy a prispieť k výkonnosti organizácie. 

X-matrix zjednodušuje komunikáciu a zaradenie cieľov a plánov v organizácii, čo umožňuje lepšiu koordináciu a sledovanie pokroku. Tento nástroj podporuje systémový prístup k riadeniu a pomáha organizácii udržiavať jasnosť a zameranie na kľúčové stratégie a iniciatívy.

Kurzy obsahujúce nástroj

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať