CGK

CGK, alebo Critical Gauge Capability sa týka schopnosti meracieho prístroja zobrazovať správne a presné výsledky merania.

CGK, alebo Critical Gauge Capability sa týka schopnosti meracieho prístroja zobrazovať správne a presné výsledky merania. CGK je jedným z mnohých štatistických ukazovateľov používaných v rámci Six Sigma metodológie na hodnotenie a zlepšovanie procesov.

Critical Gauge Capability hodnotí kritickú schopnosť meracieho prístroja vykazovať malú variáciu v meraniach a merať správne hodnoty v rámci špecifikovaných tolerancií. V praxi sa CGK vypočíta ako pomer tolerancie (tolerančná hranica) ku kritickému rozsahu meracieho prístroja (rozdiel medzi najväčšou a najmenšou hodnotou merania).

Hodnota CGK by mala byť čo najvyššia, aby sa minimalizovalo riziko nesprávnych meraní, ktoré by mohli mať negatívny dopad na výsledky procesu a kvalitu výrobkov alebo služieb. Critical Gauge Capability  sa často používa v spojení s inými štatistickými ukazovateľmi ako sú CP, CPK alebo PP, PPK pri hodnotení schopnosti procesu a kvality produktov.

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať