Flowchart

Flowchart, alebo tokový diagram, je vizuálny nástroj, ktorý sa používa na popis procesu krok za krokom. Flowchart ukazuje jednotlivé kroky procesu, rozhodovacie body, pravidlá a smerovanie toku práce alebo materiálu. 

Flowchart, alebo tokový diagram, je vizuálny nástroj, ktorý sa používa na popis procesu krok za krokom. Flowchart ukazuje jednotlivé kroky procesu, rozhodovacie body, pravidlá a smerovanie toku práce alebo materiálu. 

Typicky sa používa ako prostriedok na zjednodušenie a zlepšenie procesov a na identifikáciu možností zlepšenia v procese. Je to tiež užitočný nástroj na komunikáciu medzi rôznymi oddeleniami alebo tímami v organizácii a na zdieľanie informácií o procesoch s rôznymi zainteresovanými stranami. 

Flowchart sa skladá z rôznych symbolov, ktoré predstavujú rôzne kroky v procese. Tieto symboly sa pripájajú pomocou šípok, aby sa naznačilo smerovanie toku. Medzi najpoužívanejšie symboly patria symbol začiatku a konca procesu, rozhodovacie symboly, symboly akcie, symboly dát a symboly dokumentácie. 

Existuje niekoľko typov tokových diagramov, z ktorých každý je určený na riešenie špecifického typu procesu alebo úlohy. Medzi najbežnejšie typy tokových diagramov patrí funkčný diagram, procesný diagram, údajový diagram a organizačný diagram. 

Flowchart môže byť vytvorený ručne alebo s použitím softvéru na tvorbu diagramov, ako sú napríklad Microsoft Visio, Lucidchart alebo Google Drawings. 

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať