Prince II

PRINCE II (Projects IN Controlled Environments 2) je štandardizovaná metóda riadenia projektov, ktorá poskytuje rámcovú štruktúru, princípy a postupy pre efektívne a kontrolované riadenie projektov.

PRINCE II (Projects IN Controlled Environments 2) je štandardizovaná metóda riadenia projektov, ktorá poskytuje rámcovú štruktúru, princípy a postupy pre efektívne a kontrolované riadenie projektov. PRINCE II je považovaný za jeden z najrozšírenejších a najobľúbenejších prístupov k projektovému riadeniu na celom svete. 

Kľúčové prvky PRINCE II: 

  • Sedem princípov: PRINCE II má 7 princípov pre riadenie projektov – správa rizík, kontrola zmien, jasné role, obchodná prípustnosť.
  • Sedem tém: PRINCE II definuje 7 tém – riadenie rizík, kvality, zdrojov, zmien, plánovanie, postup projektu, obchodná prípustnosť.
  • Sedem procesov: PRINCE II zahŕňa 7 procesov – definovanie projektu, riadenie fázy, dodávky, zmeny, rizík, kvality a obchodná prípustnosť.

PRINCE II je flexibilný a prispôsobivý, čo umožňuje prispôsobiť metódu potrebám a charakteristikám konkrétneho projektu. Táto metóda rovnako uplatňuje princípy postupnej kontroly. To znamená, že projekt sa pravidelne hodnotí a aktuálne sa prispôsobuje podmienkam a požiadavkám.

PRINCE II ponúka certifikačné programy pre profesionálov v oblasti projektového riadenia, vrátane certifikácie PRINCE2 Foundation a PRINCE II Practitioner, ktoré potvrdzujú znalosti a schopnosti v oblasti riadenia projektov podľa PRINCE II metodiky.

Celkovo PRINCE II zabezpečuje štruktúrovaný prístup k riadeniu projektov, ktorý podporuje transparentnosť, efektívnosť a kontrolovaný priebeh projektu. Organizácie vo viacerých odvetviach na celom svete široko využívajú túto metódu.

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať