Zdravý sedliacky rozum – myslenie v súvislostiach

Kurz je zasadený do hry typu ESCAPE ROOM. Účastníci unikajú zo starej továrne, ktorá má vybuchnúť. Pod časovým tlakom prechádzajú z jednej miestnosti do druhej a riešia úlohy, pri ktorých si overia svoje analytické schopnosti, myslenie v širších súvislostiach a najmä aplikujú zdravý sedliacky rozum.

Zároveň sa oboznamujú s praktickými nástrojmi, ktoré im pomôžu pri riešení problémov a úloh nie len na kurze, ale aj v ich praxi.

TERMÍNY

Jar

24.03. – 25.03.2021

Jeseň

11.11. – 12.11.2021

CIELE

  • Zlepšiť zručnosť účastníkov riešiť situácie, kde je potrebné využiť „zdravý rozum“ a myslenie v súvislostiach.
  • Rozvinúť analytické schopnosti účastníkov.
  • Naučiť sa rozpoznať a predísť chybám v myslení.
  • Zlepšiť sa v práci s informáciami a v schopnosti myslieť v širších súvislostiach.

OBSAH KURZU

Analytické myslenie

  • základné princípy, definícia analytického myslenia, kedy je vhodné využiť analytické myslenie, kedy tvorivé.

Najčastejšie chyby a bariéry myslenia

  • chyby v myslení a úsudku a ako sa im vyvarovať, bariéry a prekážky v myslení, ako sa dá mozog oklamať – praktické príklady chýb v myslení.

Fázy riešenia problému

  • využitie analytického myslenia pri riešení problémov, definovanie problémového priestoru, ako porozumieť tomu, v čom je „vlastne problém“.

Heuristika a algoritmus

  • porovnanie dvoch prístupov k analýze, ich výhody a obmedzenia.

Práca s informáciami

  • zber informácií, výber relevantných informácií, ich analýza a vyhodnotenie, riešenie úlohy zameranej na prácu s informáciami.

Praktická stránka analytického myslenia – zdravý sedliacky rozum

  • vybrané techniky analytického myslenia, vizualizácia, matica, tabuľka…

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.