Zdravý sedliacky rozum – myslenie v súvislostiach

Kurz je zasadený do hry typu ESCAPE ROOM. Účastníci unikajú zo starej továrne, ktorá má vybuchnúť. Pod časovým tlakom prechádzajú z jednej miestnosti do druhej a riešia úlohy, pri ktorých si overia svoje analytické schopnosti, myslenie v širších súvislostiach a najmä aplikujú zdravý sedliacky rozum.

Zároveň sa oboznamujú s praktickými nástrojmi, ktoré im pomôžu pri riešení problémov a úloh nie len na kurze, ale aj v ich praxi.

TERMÍNY

2021

2022

Jar

Jeseň

11.11.-12.11. 10.11.-11.11.

CIELE

  • Zlepšiť zručnosť účastníkov riešiť situácie, kde je potrebné využiť „zdravý rozum“ a myslenie v súvislostiach.
  • Rozvinúť analytické schopnosti účastníkov.
  • Naučiť sa rozpoznať a predísť chybám v myslení.
  • Zlepšiť sa v práci s informáciami a v schopnosti myslieť v širších súvislostiach.

OBSAH KURZU

Analytické myslenie

  • základné princípy, definícia analytického myslenia, kedy je vhodné využiť analytické myslenie, kedy tvorivé.

Najčastejšie chyby a bariéry myslenia

  • chyby v myslení a úsudku a ako sa im vyvarovať, bariéry a prekážky v myslení, ako sa dá mozog oklamať – praktické príklady chýb v myslení.

Fázy riešenia problému

  • využitie analytického myslenia pri riešení problémov, definovanie problémového priestoru, ako porozumieť tomu, v čom je „vlastne problém“.

Heuristika a algoritmus

  • porovnanie dvoch prístupov k analýze, ich výhody a obmedzenia.

Práca s informáciami

  • zber informácií, výber relevantných informácií, ich analýza a vyhodnotenie, riešenie úlohy zameranej na prácu s informáciami.

Praktická stránka analytického myslenia – zdravý sedliacky rozum

  • vybrané techniky analytického myslenia, vizualizácia, matica, tabuľka…

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.