Analytické myslenie – myslenie v súvislostiach

Kurz je zasadený do hry typu ESCAPE ROOM. Účastníci unikajú zo starej továrne, ktorá má vybuchnúť. Pod časovým tlakom prechádzajú z jednej miestnosti do druhej a riešia úlohy, pri ktorých si overia svoje analytické schopnosti, kritické myslenie a myslenie v širších súvislostiach.

Zároveň sa oboznamujú s praktickými nástrojmi, ktoré im pomôžu pri riešení problémov a úloh nie len na kurze, ale aj v ich praxi.

TERMÍNY

2022

2023

Jar

Jeseň

09.11.2023

CIELE

 • Zlepšiť zručnosť účastníkov riešiť situácie, kde je potrebné využiť analytické myslenie a myslenie v súvislostiach.
 • Rozvinúť analytické schopnosti účastníkov.
 • Naučiť sa rozpoznať a predísť chybám v myslení.
 • Zlepšiť sa v práci s informáciami a v schopnosti myslieť v širších súvislostiach.

OBSAH KURZU

Analytické myslenie

 • Základné princípy, definícia analytického myslenia, kedy je vhodné využiť analytické myslenie, kedy tvorivé.

Najčastejšie chyby a bariéry myslenia

 • Chyby v myslení a úsudku a ako sa im vyvarovať, bariéry a prekážky v myslení, ako sa dá mozog oklamať – praktické príklady chýb v myslení.

Fázy riešenia problému

 • Využitie analytického myslenia pri riešení problémov, definovanie problémového priestoru, ako porozumieť tomu, v čom je „vlastne problém“.

Heuristika a algoritmus

 • Porovnanie dvoch prístupov k analýze, ich výhody a obmedzenia.

Práca s informáciami

 • Zber informácií, výber relevantných informácií, ich analýza a vyhodnotenie, riešenie úlohy zameranej na prácu s informáciami.

Praktická stránka analytického myslenia

 • Vybrané techniky analytického myslenia

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 300€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

HARMONOGRAM

PROGRAM
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.