Korporátna e-mailová komunikácia

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Naučiť účastníkov profesionálne e-mailovo komunikovať so spolupracovníkmi.
 • Rozvinúť schopnosť používať ústretový, praktický a efektívny spôsob e-mailovej komunikácie.
 • Osvojiť si štandardy účelného využívania e-mailovej formy komunikácie v organizácii.
 • Zdokonaliť sa v písaní e-mailov na reálnych situáciách účastníkov a odstrániť najčastejšie chyby.

OBSAH KURZU

Princípy profesionálnej e-mailovej komunikácie

 • Zrozumiteľnosť, jasnosť, presnosť, korektnosť, ústretovosť.
 • Štruktúra e-mailu, štandardy, pravidlá profesionálneho písania e-mailov, Netiquette.
 • Riziká e-mailovej komunikácie a ich eliminácia (eliminácia emočného posunu a pod.).
 • Vedenie e-mailovej konverzácie.

Analýza e-mailovej komunikácie z praxe účastníkov

 • Analýza vzoriek e-mailovej komunikácie účastníkov z pohľadu formy, štylistiky, zrozumiteľnosti, vzniku nedorozumení a možností rôznej interpretácie textu. Koučingová spätná väzba lektora.

Praktický tréning písania e-mailov v podľa agendy účastníkov

 • Písanie e-mailov, lektorská spätná väzba k výsledkom cvičení.
 • E-mailové štandardy a e-mailové frázy.
 • E-mailové šablóny a chyby pri ich využívaní.

Pravidlá pre využívanie e-mailu v organizácii (adresovanie, používanie CC a pod.)

Ako zefektívniť písanie e-mailov

 • Kedy používať e-mail a kedy zvoliť iný komunikačný kanál.
 • Workshop zameraný na zvýšenie efektivity písania e-mailov.

Práca s plánmi osobného rozvoja

 

Prework: Na kurz si, prosím, prineste 2-3 e-maily alebo komunikačné situácie zo svojej pracovnej praxe.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 216 €

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 192 €

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.