Korporátna e-mailová komunikácia

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Naučiť účastníkov profesionálne e-mailovo komunikovať so spolupracovníkmi.
 • Rozvinúť schopnosť používať ústretový, praktický a efektívny spôsob e-mailovej komunikácie.
 • Osvojiť si štandardy účelného využívania e-mailovej formy komunikácie v organizácii.
 • Zdokonaliť sa v písaní e-mailov na reálnych situáciách účastníkov a odstrániť najčastejšie chyby.

OBSAH KURZU

Princípy profesionálnej e-mailovej komunikácie

 • Zrozumiteľnosť, jasnosť, presnosť, korektnosť, ústretovosť.
 • Štruktúra e-mailu, štandardy, pravidlá profesionálneho písania e-mailov, Netiquette.
 • Riziká e-mailovej komunikácie a ich eliminácia (eliminácia emočného posunu a pod.).
 • Vedenie e-mailovej konverzácie.

Analýza e-mailovej komunikácie z praxe účastníkov

 • Analýza vzoriek e-mailovej komunikácie účastníkov z pohľadu formy, štylistiky, zrozumiteľnosti, vzniku nedorozumení a možností rôznej interpretácie textu. Koučingová spätná väzba lektora.

Praktický tréning písania e-mailov v podľa agendy účastníkov

 • Písanie e-mailov, lektorská spätná väzba k výsledkom cvičení.
 • E-mailové štandardy a e-mailové frázy.
 • E-mailové šablóny a chyby pri ich využívaní.

Pravidlá pre využívanie e-mailu v organizácii (adresovanie, používanie CC a pod.)

Ako zefektívniť písanie e-mailov

 • Kedy používať e-mail a kedy zvoliť iný komunikačný kanál.
 • Workshop zameraný na zvýšenie efektivity písania e-mailov.

Práca s plánmi osobného rozvoja

 

Prework: Na kurz si, prosím, prineste 2-3 e-maily alebo komunikačné situácie zo svojej pracovnej praxe.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 216 €

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 192 €

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.