Implementácia Industry 4.0 v Lean organizácii

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Získať vedomosti zo súčasných prípadových štúdií, príkladov z praxe a osvedčených postupov implementácie Industry 4.0 v Lean organizácii.
 • Možnosť preskúmať príležitosti pre svoju firmu pod vedením skúseného odborníka.

OBSAH KURZU

Ako menia technológie našu prácu a čo je Industry 4.0

 • Nevyhnutnosť vývoja alebo drahý omyl?
 • Inteligentné technológie a koncepty Industry 4.0.
 • Blockchain, 3D tlač, neurónové siete, autonómna logistika a ďalšie.
 • Transformovať celú fabriku alebo využiť iba určité prvky?

Strategický plán pre implementáciu prvkov Industry 4.0 (prípadová štúdia)

 • Metodológia na zavedenie Industry 4.0 do výrobného procesu.
 • Ako zapracovať aktivity Industry 4.0 do celkovej stratégie.
 • Nájdenie oblastí s najväčším potenciálom úžitku.
 • Implementácia a zhodnotenie.

Prípadová štúdia pre Industry 4.0 z technického pohľadu

 • Optimalizácia procesu s Industry 4.0 – Lean ako integrálna súčasť.
 • Ako technológie pomôžu zvýšiť pridanú hodnotu (príklad: neurónová sieť).
 • Generovanie dát a dosiahnutie transparentnosti (príklad: Blockchain).
 • Kontrolné, riadiace a sprievodné aplikácie (príklad: online VSM).

Človek a Industry 4.0

 • Dopad na prácu, organizáciu úloh a kvalifikáciu zamestnancov.
 • Výrobný proces budúcnosti (flexibilita, normovanie práce a taktovanie, automatické 5S).
 • Socializácia SMART riešení (dochadzkové systémy, vzdelávanie a pracovné postupy).

Riziká pri Industry 4.0

 • Zosúladenie nasadenia IT riešení s požiadavkami používateľov a s optimalizáciou procesu.
 • Dohoda o pravidlách: cena a štandardizácia voči bezpečnosti.
 • Ďalšie kategórie rizík a ako im predchádzať.
Jednotlivé kapitoly obsahujú prípadové štúdie z reálneho života.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.