Agilné riadenie v dobe zoštíhľovania

Kurz Agilné riadenie v dobe zoštíhľovania je zameraný na vytvorenie predpokladov pre zvýšenie flexibility riadenia projektov a procesov.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

TERMÍNY

2021

2022

Jar

06.06.-07.06.

Jeseň

08.12.-09.12.

CIELE

 • Oboznámiť sa s princípmi agilného projektového a procesného riadenia.
 • Vytvoriť predpoklady pre zvýšenie flexibility riadenia projektov a procesov, ako aj schopnosti lepšie reagovať na zmeny.
 • Naučiť sa získavať súhlas zainteresovaných strán pri iteráciách a vyrovnávať sa s neistotou.
 • Ukázať základné princípy optimalizácie agilného hodnotového toku.

OBSAH KURZU

Agilná simulácia – zážitkové cvičenie

 • Pochopenie zákazníckych požiadaviek a zvládnutie neurčitosti zadania.
 • Simulácia sprintov.
 • Rýchle a priebežné dodávanie hodnoty zákazníkovi.

Agilné princípy a prístupy

 • Scrum, Kanban, Scaled Agile, DevOps.
 • Postavenie tímu v agilite.
 • Prioritizácia v agilnom riadení (backlog, story point, velocita).
 • Definition of Done.
 • Rozhodovanie v komplexnosti.
 • Zdieľanie informácií v agilných tímoch: planning, stand-up, demo, retrospektíva.

Agilná transformácia

 • Štandardizácia agility: riadenie procesu, organizácia pracovného prostredia, flexibilita, kvalita.
 • Hodnotový tok, eliminácia agilných plytvaní, plánovanie a modularita.
 • Riadenie zdrojov a riziká pri zmene kultúry organizácie.
 • Softvérová podpora pre zavádzanie agilného riadenia.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.