Agilné riadenie v dobe zoštíhľovania

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

TERMÍNY

Jar

07. – 08.06.2021

Jeseň

08. – 09.12.2021

CIELE

 • Oboznámiť sa s princípmi agilného projektového a procesného riadenia.
 • Vytvoriť predpoklady pre zvýšenie flexibility riadenia projektov a procesov, ako aj schopnosti lepšie reagovať na zmeny.
 • Naučiť sa získavať súhlas zainteresovaných strán pri iteráciách a vyrovnávať sa s neistotou.
 • Ukázať základné princípy optimalizácie agilného hodnotového toku.

OBSAH KURZU

Agilná simulácia – zážitkové cvičenie

 • Pochopenie zákazníckych požiadaviek a zvládnutie neurčitosti zadania.
 • Simulácia sprintov.
 • Rýchle a priebežné dodávanie hodnoty zákazníkovi.

Agilné princípy a prístupy

 • Scrum, Kanban, Scaled Agile, DevOps.
 • Postavenie tímu v agilite.
 • Prioritizácia v agilnom riadení (backlog, story point, velocita).
 • Definition of Done.
 • Rozhodovanie v komplexnosti.
 • Zdieľanie informácií v agilných tímoch: planning, stand-up, demo, retrospektíva.

Agilná transformácia

 • Štandardizácia agility: riadenie procesu, organizácia pracovného prostredia, flexibilita, kvalita.
 • Hodnotový tok, eliminácia agilných plytvaní, plánovanie a modularita.
 • Riadenie zdrojov a riziká pri zmene kultúry organizácie.
 • Softvérová podpora pre zavádzanie agilného riadenia.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.