Agilné a hybridné riadenie projektov a procesov (pre pokročilých)

Kurz Agilné riadenie projektov a procesov (pre pokročilých)  je zameraný na vytvorenie predpokladov pre zvýšenie flexibility riadenia projektov a procesov.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 •  Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Oboznámite sa s princípmi agilného a hybridného projektového a procesného riadenia.
 • Získate postupy pre zvýšenie flexibility riadenia projektov a procesov a schopnosti lepšie reagovať na zmeny.
 • Naučíte sa získavať súhlas zainteresovaných strán v reálnom čase a pracovať s neistotou v zadaní.
 • Ukážeme si základné princípy optimalizácie agilného a hybridného hodnotového toku.

Prvky agilného a hybridného riadenia

 • Simulácia agility – sprinty, demá a priebežné dodávanie hodnoty
 • Čo znamená náš hybrid? Ako manažovať tradičné (waterfall) a agilné portfóliá (Scrum, Kanban, XP, SAFe ® )

Vybrané metódy a techniky agilného projektového riadenia

 • Business Case pre agilné projekty
 • Definovanie rozsahu – produktový backlog a odhady komplexity
 • Manažment prác pri prevahe agilných prvkov – softvérová podpora riadenia a ceremónie
 • Rozpočtovanie nákladov pre agilné projekty

Vybrané metódy a techniky agilného procesného riadenia

 • Gap analýza a prvky agility v procesoch
 • Nové typy plytvaní a ich odhaľovanie
 • Modularita
 • Stavebné prvky hybridnej spolupráce
PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať