Agilné a hybridné riadenie projektov a procesov (pre pokročilých)

Kurz Agilné riadenie projektov a procesov (pre pokročilých)  je zameraný na vytvorenie predpokladov pre zvýšenie flexibility riadenia projektov a procesov.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 •  Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

TERMÍNY

2022

2023

Jar

Jeseň

19. – 20.10.

CIELE

 • Oboznámite sa s princípmi agilného a hybridného projektového a procesného riadenia.
 • Získate postupy pre zvýšenie flexibility riadenia projektov a procesov a schopnosti lepšie reagovať na zmeny.
 • Naučíte sa získavať súhlas zainteresovaných strán v reálnom čase a pracovať s neistotou v zadaní.
 • Ukážeme si základné princípy optimalizácie agilného a hybridného hodnotového toku.

OBSAH KURZU

Prvky agilného a hybridného riadenia

 • Simulácia agility – sprinty, demá a priebežné dodávanie hodnoty
 • Čo znamená náš hybrid? Ako manažovať tradičné (waterfall) a agilné portfóliá (Scrum, Kanban, XP, SAFe ® )

Vybrané metódy a techniky agilného projektového riadenia

 • Business Case pre agilné projekty
 • Definovanie rozsahu – produktový backlog a odhady komplexity
 • Manažment prác pri prevahe agilných prvkov – softvérová podpora riadenia a ceremónie
 • Rozpočtovanie nákladov pre agilné projekty

Vybrané metódy a techniky agilného procesného riadenia

 • Gap analýza a prvky agility v procesoch
 • Nové typy plytvaní a ich odhaľovanie
 • Modularita
 • Stavebné prvky hybridnej spolupráce

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.