Vodcovstvo v projektovom riadení (prezenčne/online)

 

Termíny

Jar:
 • 10. - 11.06.2021
 
Jeseň:
 

 

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

 

 

"Najdôležitejšie z toho, čo som dokázal, je koordinovať talent ľudí, s ktorými pracujeme a nasmerovať ich ku konkrétnemu cieľu." - Walt Disney

 

"Of all the things I`ve done, the most vital is coordinating the talents of those who work for us and pointing them towards a certain goal. " - Walt Disney

Ciele

 • Posilniť zameranie účastníkov na prácu s ľuďmi a vodcovské charakteristiky pri vedení projektových tímov
 • Rozvinúť schopnosti riešenia konfliktov pri práci na projektoch
 • Zlepšiť motivačné schopnosti účastníkov pri práci s členmi projektových tímov

Obsah

Vodcovstvo a projektový manažment

 • Projektový manažér a líder
 • Formálna a neformálna autorita - čo ak nie som ich šéf?
 • Ja a moja rola - je dobré rozlišovať
 • Rôzne štýly vodcovstva - čo mi vyhovuje a čo sa hodí pre úspech projektu

Zostavenie, manažovanie a rozvoj projektového tímu

 • Fázy vývoja tímu - od zhluku ľudí po efektívny tím
 • Techniky tímového rozhodovania - ako získať od ľudí maximum
 • Riešenie konfliktov v tímoch - kedy môžu byť konflikty užitočné?

Projekty a situačné vedenie

 • Situačný prístup pri riadení projektov
 • Ako sa rozhodnúť, ktorý štýl použiť?

Motivovanie projektových manažérov

 • Od Maslowa po Pinka (osvedčené zásady aj nové postrehy)
 • Špecifiká motivácie na projektoch - projektový tím vs. líniové riadenie
 • Motivačné poskytovanie spätnej väzby

Lektori

Daniel Bútora

Je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového manažmentu, komunikácie a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California. Aktívne sa venuje aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania.


Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Mondi SCP, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, Hewlett-Packard, Soitron, Zentiva, Oracle, VÚB, Slovnaft, ESET, Generali Poisťovňa

Harmonogram

Program 1. deň 2. deň
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ