Finančná analýza projektu (ONLINE kurz)

 

Termíny

Jar:
  • 29.03.2021
 
Jeseň:
 

 

Ciele

V súlade s požiadavkami PMI a IPMA štandardov predstaviť využitie nástrojov finančného riadenia projektu od výpočtu cost/benefit až po ex-post analýzu úžitku projektu.

Obsah


Business Case 

• Problem statement.
• Analýza citlivosti na zmenu.
• Prínosy (priame / nepriame, finančné / ekonomické).
• Techniky valuácie (IRR, NPV, PBP, ROI).
• Náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership).

Analytické postupy pri plánovaní

• Kvantifikácia parametrov a metódy odhadov.

Analýza úžitku

• Ex-post hodnotenie výkonnosti projektu.
• Metriky udržateľnosti projektu.

Portfólio manažment

• Výber projektov prinášajúcich najväčšiu hodnotu pre organizáciu.

Lektori

Dean Reš

Vo firme FBE pracuje ako IPMA® Level B - Certified Senior Consultant so zameraním na projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Od roku 2011 pôsobí ako projektový manažér na medzinárodnej úrovni a poskytuje poradenské služby klientom v Holandsku, Ruskej federácii, Poľsku, Lotyšsku, Maďarsku, Českej republike, Malte a na Slovensku. Absolvoval štúdium hospodárskej diplomacie a zahraničné stáže vrátane Global Consulting Program na Ohio University.


Najvýznamnejšie referencie:

UP Slovensko, Medtronic, Knauf, Generali Poisťovňa, VÚB, Prvá stavebná sporiteľňa, ZF Slovakia, CRH North Danube, Slovnaft, Volkswagen, WITTE Automotive, Hoval, Marel, SHP, Schaeffler, Johns Manville a ďalší.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed N/A
Program N/A
Ukončenie 12:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 150 € 130 €
Cena s DPH / os. 180 € 156 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: online na dialku

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ