SFM (Shop Floor Management)

Shop Floor Management (SFM) je manažérska metóda, ktorá sa často uplatňuje v priemyselných prostrediach a výrobných podnikoch.

Shop Floor Management (SFM) je manažérska metóda, ktorá sa často uplatňuje v priemyselných prostrediach a výrobných podnikoch. Cieľom SFM je zlepšiť a optimalizovať výkonnosť a efektívnosť na výrobnej linke alebo výrobnom podniku. Táto metóda sa často spája s konceptmi kontinuálneho zlepšovania a agilného riadenia. 

Hlavnými charakteristikami SFM sú: 

  1. Vizuálny manažment: Zásada SFM – vizuálny systém s tabuľami, grafovmi a kontrolnými bodmi pre ľahkú vizualizáciu výkonnosti na pracovisku.
  2. Kaizen: SFM podporuje kontinuálne zlepšovanie, zamestnanci hľadajú a implementujú zlepšenia vo svojich postupoch, procesoch a výkone.
  3. Pravidelné porady a hodiny: Tím shop floore diskutuje o výkonnosti, problémoch a plánoch na zlepšenie.
  4. Zameranie na koreňové príčiny: SFM rieši príčiny problémov na pracovisku, čo zabezpečuje dlhodobé zlepšenie.
  5. Zapojenie zamestnancov: Zamestnanci sú aktívne zapojení do zlepšovania a zodpovední za výkonnosť svojho tímu.

SFM je užitočným nástrojom pre manažérov, ktorí chcú zlepšiť produktivitu, kvalitu a efektívnosť výrobného procesu. Aktívne zapojenie zamestnancov a dôraz na kontinuálne zlepšovanie zvyšuje angažovanosť tímu a pomáha dosiahnuť lepšie výsledky vo výrobe. 

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať