FMEA

FMEA, alebo Failure Mode and Effects Analysis, je metóda prevencie chýb a predvídateľného hodnotenia rizík, ktorá sa používa na identifikáciu potenciálnych problémov a chýb v procesoch, produktov alebo službách.

FMEA, alebo Failure Mode and Effects Analysis, je metóda prevencie chýb a predvídateľného hodnotenia rizík, ktorá sa používa na identifikáciu potenciálnych problémov a chýb v procesoch, produktov alebo službách.

Cieľom FMEA je identifikovať, kde a ako môže proces, produkt alebo služba zlyhať a aké sú možné dôsledky týchto zlyhaní. Následne sa vyvíjajú a implementujú preventívne opatrenia, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť týchto zlyhaní a minimalizovali sa ich dôsledky.

Odborníci z rôznych oblastí zvyčajne vykonávajú FMEA v skupinách, aby zabezpečili zahrnutie všetkých aspektov procesu, produktu alebo služby.

FMEA sa zvyčajne skladá z piatich krokov:

  1. Identifikácia možných chýb a ich príčin
  2. Hodnotenie závažnosti a pravdepodobnosti výskytu chýb
  3. Identifikácia opatrení na minimalizovanie pravdepodobnosti chýb a ich dôsledkov
  4. Implementácia a overenie týchto opatrení
  5. Kontrola a sledovanie účinnosti implementovaných opatrení.

Failure Mode and Effects Analysis je užitočný nástroj pre zlepšenie kvality procesov, produktov a služieb, minimalizovanie nákladov a maximalizovanie spokojnosti zákazníka.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať