LEAN Office & Digital Transformation – Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb

Kurz Lean Office & Digital Transformation je zameraný na metódy zvyšovania efektívnosti procesov pre dané oblasti.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

TERMÍNY

2022

2023

Jar

28.06.

Jeseň

16.11.

CIELE

 • Zážitkovou formou ukázať metódy zvyšovania efektívnosti procesov v službách so zameraním na oblasť financií, obchodných procesov, IT, telekomunikácií a ďalších služieb s prevládajúcimi „office“ procesmi.
 • Prostredníctvom simulácie ukázať prínosy aplikácie metód zlepšovania procesov služieb a ich vplyv na spoluprácu s internými a externými zákazníkmi a odstraňovanie bariér medzi útvarmi firmy.
 • Ukázať príležitosti na zlepšenie procesov, ktoré často zakrýva „prevádzková slepota“, a naplánovať si možnosti aplikácie v podmienkach účastníkov tréningu.

OBSAH KURZU

Prečo je potrebné zefektívňovať procesy služieb? Kde sú najväčšie príležitosti?

 • Lean Office a Digital Office. Príklady z praxe. V čom sú príležitosti v podmienkach účastníkov?
 • Simulácia práce vo firme so zameraním na procesy služieb (prvé kolo).
 • Vyhodnotenie príležitostí na zlepšovanie procesov. Prečo má Lean predchadzať digitalizácii procesov?

Mapovanie súčasného stavu a nastavenie procesov

 • Mapa procesov. Meranie účinnosti procesov.
 • Kvalita vykonávaných činností v projektoch a procesoch.
 • Čo prináša hodnotu? Mapovanie hodnotových tokov (VSM).

Nástroje zvyšovania efektívnosti

 • Vybrané nástroje zvyšovania efektívnosti procesov.

Zoštíhlenie existujúcich procesov, odstránenie plytvaní

 • Druhé kolo simulácie. Plytvania v procesoch služieb.
 • Analýza procesov pridávajúcich hodnotu. Analýza a eliminácia strát v procesoch.
 • Efektivita procesov a jej meranie. Návrh budúceho stavu bez plytvaní.
 • Organizácia pracoviska. Vizualizácia.
 • Nastavenie procesov vychádzajúce z mapy budúceho stavu.

Záver a aplikácia v procesoch účastníkov tréningu

 • Zhrnutie „best practices“ pre oblasť procesov služieb. Digitálna transformácia a Lean Pocesy.
 • Plán zlepšovania v okruhu pôsobnosti účastníkov tréningu.

REFERENCIE

Čo o kurze povedali jeho účastníci?

 • Zaujalo ma praktické cvičenie Banka. Bolo zaujimavé sledovať ako sa z kola na kolo zlepšujeme 🙂
  Skvelá bola debata k optimalizacii nášho interného procesu, ktorý navrhol lektor. Vzišli z toho zaujimave nápady, ktoré by mohli byť aplikované do praxe.
  Manažér backoffice tímu
 • Každá téma / blok bol niečím zaujímavý ale asi najviac praktická časť … I napriek tomu, že som nevedel čo presne od školenia očakávať, nakoniec som rád, že som sa ho zúčastnil. praktické cvičenie, zistenie ako veľmi sú doležíte aj úplne banálne veci.
  Manažér tímu podpory
 • Najviac ma zaujal druhý deň skolenia. Mám radšej otvorené diskusie a preberanie reálnych prípadov z praxe. Páčilo sa mi prebratie jednotlivych principov LEAN-u a diskusia k nim. Pochopit lean ako taky naco sa zamerat. Ja osobne mám radšej skôr teóriu, ktorá sa pútavo rozoberie na príkladoch. Nemám čo vytknúť. Školitel super, velmi príjemné vystupovanie, dokázal zaujať. Bolo to fajn.
  Manažér technickej podpory

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 300€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.