TRIZ – inovatívne riešenie problémov

Školenie je určené pre pracovníkov vývoja produktov, ale aj pre všetky skupiny profesionálov podieľajúce sa na inováciách, manažérov a osoby zodpovedné za stratégiu uvádzania produktov na trh. Podľa dohody a hĺbky, ktorú požaduje klient, môže byť školenie v rozsahu od 2 dni až po 5 dní (v prípade detailného školenia s hands-on tréningom na vlastnom príklade u klienta). Ku školeniu je možné doobjednať aj workshopové prípadne coachingové stretnutia na supervíziu aplikácie nadobudnutých zručností.

CIELE

 • Osvojiť si systematický pohľad na vývoj nových produktov, evolúciu stávajúcich produktov a inventívne riešenie problémov.
 • Na reálnych príkladoch si vyskúšať princípy inovácií produktov s využitím metódy TRIZ.
 • Pochopiť hranice kreativity v nadväznosti na efektivitu vývoja a na predvídateľnosť procesu vývoja.

OBSAH KURZU

Inovácia vs. evolúcia

Životný cyklus inovácií a naše miesto v ňom

TRIZ – všebecný prehľad nástrojov a metód

Vybrané metódy TRIZ, pilier Systematika:

 • Checklisty zdrojov a inovácií
 • Princíp čas-materiál-náklady
 • Hodnotenie ideality

Vybrané metódy TRIZ, pilier Analógia:

 • Procesné parametre a princípy inovácií
 • Metóda konfliktov
 • Metóda protichodnosti a separácie (v priestore, v čase, v rámci objektu, zmenou podmienok)

Vybrané metódy TRIZ, pilier Vedomosti:

 • Kvalitatívna analýza
 • Kvalifikovaný benchmarking (úvod do problematiky)

Vybrané metódy TRIZ, pilier Vízia:

 • 8 princípov evolučného zákona

Jednoduchý nástroj SCAMPER

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.