Tréning vizuálnej komunikácie – DOODLING

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

Kurz „Doodling“ je určený každému, kto sa chce naučiť kresliť vizuálne poznámky, kto potrebuje obohatiť svoje prezentácie o prvky pútajúce pozornosť, alebo hľadá vhodný nástroj na kreatívne riešenie problémov. Kreslenie zvyšuje koncentráciu a zapamätateľnosť informácií. Je to účinný spôsob zaznamenávania komplexných ideí, použiteľný individuálne aj pri tímovej práci. Jednoduché kresby sú efektívnejšie ako detailné slovné opisy. Kurz je zostavený tak, že sprevádza účastníka od kreslenia základných tvarov až po storytelling – vytvorenie príbehu zo sekvencie obrázkov. Kurzu sa môže zúčastniť každý, nie je potrebná žiadna predchádzajúca skúsenosť s kreslením.

CIELE

 • Posilniť sebadôveru účastníkov vo vlastný kreatívny prejav.
 • Naučiť sa základy doodlingu, vytvárať vizuálne poznámky, príbehy a mapy.
 • Zlepšiť prepájanie verbálnych a vizuálnych informácií.
 • Podporiť a rozvinúť zručnosť vizuálneho myslenia.

OBSAH KURZU

Doodling – základy kreslenia pre každého

 • 5 základných elementov kreslenia
 • Vizuálna abeceda, vizuálna gramatika, vizuálne slovníky
 • Začíname kresliť – jednoduché predmety, autoportrét
 • Low tech social network – vizualizácia sociálnych vzťahov

Stavebné prvky vizuálnej abecedy

 • Základné emócie a črty tváre
 • Od základných tvarov po kresby
 • Písmená, nápisy, rozdeľovače, ikony, šípky, odrážky

Vizuálne slovníky

 • Kreslíme ľudí, budovy, predmety, činnosti
 • Piktogramy, ideogramy
 • Vizuálne metafory

Možnosti doodlingu v praxi

 • Doodling pri prezentovaní (pozerám, vidím, predstavujem si, ukazujem)
 • Life sketching – záznam prezentácií, porád
 • Business origami – vytvorme si ideálne pracovisko

Storytelling

 • Elementy príbehu
 • Opis problému pomocou sekvencie obrázkov

Vizuálne mapy

 • Vizualizácia riešenia problému
 • Plánovanie riešenia ako postupnosti krokov
 • Kreslenie jednotlivých etáp
 • Prezentácia

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 240€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 216€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.