Prezentačné zručnosti

Kurz Prezentačné zručnosti I je určený vedúcim pracovníkom, ako aj všetkým, ktorí pri svojej práci potrebujú prezentovať svoje zámery alebo výsledky pred malou skupinou poslucháčov.

 • Rozvinúť schopnosť efektívne a efektne prezentovať
 • Nacvičiť prípravu prezentácie (jednoduchá, logická, presvedčivá)
 • Naučiť účastníkov zaujať poslucháča a byť presvedčivý
 • Zdokonaliť verbálnu a neverbálnu stránku prezentovania

Príprava prezentácie

 • Stanovenie cieľa prezentácie, analýza poslucháčov, analýza postojov, obsahu.
 • Tvorba štruktúry prezentácie – úvod, stred a záver.

Neverbálna stránka prezentácie

 • Gestikulácia, očný kontakt, držanie tela.
 • Prezentácia zámeru posediačky, prezentácia zámeru postojačky.

Verbálna stránka prezentácie

 • Vyhýbanie sa slovu „ja“, otázky a diskusia, aktívne počúvanie.
 • Práca s hlasom: intonácia a dynamika.

Argumentácia úžitkom

 • Argumentovanie úžitkom z pohľadu cieľovej skupiny.
 • WIIFM – „What’s in it for me?“ – ponúkať hodnotu poslucháčom.

Príprava a využitie vizuálnych pomôcok

 • Pravidlá prípravy „slidov“. Používanie multimediálneho dataprojektora, fl ipchartu,
  bezdrôtového prezentéra, písomných podkladov a pomôcok.

Chyby pri prezentovaní

 • Poviem všetko, čo viem, výplnkové slová, mimovoľné pohyby, strnulosť, chýbajúci očný
  kontakt a i.

Zvládanie trémy

 • Cvičenia, dychové cvičenia a drobné triky na prekonanie trémy.

Tréning prezentovania — intenzívny videotréning

V kurze „Prezentačné zručnosti I“ sa kladie dôraz na intenzívny videotréning prezentovania.

Kurz má obmedzený počet účastníkov (max. 8). O zaradení do kurzu rozhoduje termín prijatia
prihlášky a zaplatenia zálohy.

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať