Presvedčivá komunikácia pri implementácii 5S

Kurz Presvedčivá komunikácia pri implementácií 5S je zameraný na to ako presvedčiť zamestnancov o dôležitosti implementovania 5S.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

TERMÍNY

Jar

12.05.2022 – prihlasovanie ukončené

CIELE

 • Rozvinúť komunikačné zručnosti účastníkov pre úspešnú implementáciu systému 5S.
 • Naučiť sa komunikovať tak, aby sme podporili porozumenie a zapojenie pracovníkov do 5S aktivít.
 • Naučiť sa ako pracovať s námietkami pracovníkov a minimalizovať odpor pri implementácii.
 • Zoznámiť sa s postupmi pre zvládanie náročných komunikačných situácií pri 5S aktivitách a posilniť komunikačné zručnosti pre konštruktívne vedenie 5S auditu.
 • Školenie je určené pre tím lídrov, manažérov, alebo iných pracovníkov zodpovedných za praktickú implementáciu systému 5S na pracovisku, na oddelení alebo v závode. Školenie je zamerané na komunikačné zvládnutie zmeny a podporu implementácie, neobsahuje technickú metodiku 5S.

OBSAH KURZU

Naša situácia a komunikačné riziká

 • Začíname s implementáciou, alebo už máme technickú zmenu za sebou?
 • Aké sú riziká neprijatia systému 5S do praxe?
 • Implementácia, ktorá sa nevydarila podľa našich predstáv, a čo teraz?
 • Dôležité ďalšie kroky.

Implementácia 5S je zmena

 • Zmena pracovného prostredia, štandardov a postupov.
 • Prežívanie zmeny a ako podporiť jej prijatie.
 • Adaptabilita na zmenu.
 • Komunikácia zmeny – aplikácia na implementáciu 5S.

Komunikácia pri implementácii 5S

 • Komunikácia systému 5S, presvedčivá komunikácia s tímom.
 • Argumentácia úžitkom, WIFMs pri implementácii 5S.
 • Motivácia pre implementáciu.

Náročné situácie pri 5S auditoch

 • Prekonávanie námietok pracovníkov.
 • Zvládanie negatívnej emócie.
 • Zapájanie pasívnych členov tímu.
 • Zvládanie problémového pracovníka.

Riešenie praktických situácií z praxe účastníkov

 • Analýza praktických situácií z praxe účastníkov.
 • Identifikácia a nácvik správneho postupu.

Práca s plánom osobného rozvoja

Na školení budú účastníci pracovať s lektorskými videoklipmi vedenia implementačného S5 auditu a osvoja si praktické komunikačné techniky pre zvládanie typických implementačných situácií z ich praxe.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 252€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.