Presvedčivá komunikácia pri implementácii 5S

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Rozvinúť komunikačné zručnosti účastníkov pre úspešnú implementáciu systému 5S.
 • Naučiť sa komunikovať tak, aby sme podporili porozumenie a zapojenie pracovníkov do 5S aktivít.
 • Naučiť sa ako pracovať s námietkami pracovníkov a minimalizovať odpor pri implementácii.
 • Zoznámiť sa s postupmi pre zvládanie náročných komunikačných situácií pri 5S aktivitách a posilniť komunikačné zručnosti pre konštruktívne vedenie 5S auditu.
 • Školenie je určené pre tím lídrov, manažérov, alebo iných pracovníkov zodpovedných za praktickú implementáciu systému 5S na pracovisku, na oddelení alebo v závode. Školenie je zamerané na komunikačné zvládnutie zmeny a podporu implementácie, neobsahuje technickú metodiku 5S.

OBSAH KURZU

Naša situácia a komunikačné riziká

 • Začíname s implementáciou, alebo už máme technickú zmenu za sebou?
 • Aké sú riziká neprijatia systému 5S do praxe?
 • Implementácia, ktorá sa nevydarila podľa našich predstáv, a čo teraz?
 • Dôležité ďalšie kroky.

Implementácia 5S je zmena

 • Zmena pracovného prostredia, štandardov a postupov.
 • Prežívanie zmeny a ako podporiť jej prijatie.
 • Adaptabilita na zmenu.
 • Komunikácia zmeny – aplikácia na implementáciu 5S.

Komunikácia pri implementácii 5S

 • Komunikácia systému 5S, presvedčivá komunikácia s tímom.
 • Argumentácia úžitkom, WIFMs pri implementácii 5S.
 • Motivácia pre implementáciu.

Náročné situácie pri 5S auditoch

 • Prekonávanie námietok pracovníkov.
 • Zvládanie negatívnej emócie.
 • Zapájanie pasívnych členov tímu.
 • Zvládanie problémového pracovníka.

Riešenie praktických situácií z praxe účastníkov

 • Analýza praktických situácií z praxe účastníkov.
 • Identifikácia a nácvik správneho postupu.

Práca s plánom osobného rozvoja

Na školení budú účastníci pracovať s lektorskými videoklipmi vedenia implementačného S5 auditu a osvoja si praktické komunikačné techniky pre zvládanie typických implementačných situácií z ich praxe.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 252€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.