Zvládnutie emócií a sebamotivácia vo výnimočnej situácii

Online modul vedený lektorom
Rozsah: 3 hodiny, Cieľová skupina: Riadiaci aj neriadiaci pracovníci

Neštandardná situácia prináša neštandardné prežívanie. Zažívame kolegov, blízkych ale aj samých seba tak ako sa nepoznáme. Ako pracovať s vlastnými emóciami vo výnimočnej situácii a ako sa ju zvládnuť.

 

CIELE

OBSAH KURZU

  • Neštandardná situácia – čo s ňou
  • Čo prežívam – moje pocity a emócie, ako ich identifikujem
  • Ako si uvedomovať svoje emócie a navigovať ich správnym smerom pre zvládnutie situácie
  • Obava, hnev, frustrácia… – ako sa nezacykliť v danej situácii a využiť silu emócií na riešenie neznámej a ohrozujúcej situácie
  • Moje vnútorné zdroje, ako ich nájsť a vedieť využiť
  • Sebamotivácia v neštandardnej situácii
  • Nástroje, ktoré mi pomôžu
  • Zvládanie úzkosti a stresu v neštandardnej situácii
  • Interakcia s účastníkmi a odpovedanie na otázky

Technické predpoklady:

Pre realizáciu kurzu je možné využiť on-line platformu zákazníka, prípadne platformu Zoom.
Pre účasť je potrebné internetové pripojenie s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.