MS Project v praxi projektového manažéra II

Kurz MS Project v praxi projektového manažéra II je zameraný na predstavenie pokročilých funkcií softvéru.

 • Pokročilé alokácie zdrojov na úlohy, ktoré zohľadňujú nastavené fixácie
 • Správne využitie softvéru MS Project na vizualizáciu komplexného projektu, napríklad cez status meeting alebo gate review
 • Riešenie problémov preťaženia zdrojov na úrovni projektu (vyžaduje prístup do PWA) alebo na úrovni portfólia (vyžaduje Power BI)
 • Tipy a triky, ako využiť big data na každodenné manažérske rozhodnutia (vyžaduje Power BI)

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Získať prehľad o pokročilých funkcionalitách softvéru MS Project s ohľadom na koncepčné a efektívne riadenie projektov založené na dôkazoch (data-driven).
 • Precvičiť použitie funkcionalít v konkrétnych modelových situáciách s ohľadom na riešenie bežných užívateľských problémov a potrieb.
 • Aplikovať nové poznatky na projekty klientov prispôsobením užívateľského rozhrania MS Project.

Pokročilé funkcionality MS Project

 • Automatizovaná analýza získanej hodnoty.
 • Nastavenie vhodných indikátorov výkonnosti projektu a sledovanie odchýlok.
 • Špecifické funkcie MS Project podľa očakávaní účastníkov (napr. default units, hammock task, úpravy časovej osi, filtrácia a zoskupovanie, lookup, podmienené formátovanie, pokročilá úprava kalendára, riadenie multiprojektového prostredia).

Manažérsky reporting a aplikácia MS Project v praxi

 • Pokročilé využitie reportovacích modulov.
 • Tvorba vlastných projektov a prípadové štúdie z prostredia klientskej organizácie.
Účasť na tomto kurze sa odporúča po absolvovaní PM I a so znalosťou obsahu kurzu MS Project I.

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať