Manažérsky pohľad na riadenie EÚ projektov

Kurz Manažérsky pohľad na riadenie EÚ projektov je zameraný na to ako posúdiť vhodnosť nástrojov verejného a európskeho financovania pre konkrétny zámer firmy.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je online.

 • Posúdiť vhodnosť nástrojov verejného a európskeho financovania pre konkrétny zámer firmy.
 • Priblížiť korporátnym záujemcom proces prispôsobenia projektového cyklu, nástrojov projektového riadenia a spôsobov reportovania požiadavkám, ktoré sú kladené na prijímateľov verejných a európskych zdrojov.

Riadenie projektového cyklu

 • Predprojektová príprava a odlišnosti od korporátnych štandardov projektového riadenia.

Compliance

 • Kritéria oprávnenosti.
 • Štátna pomoc a jej obmedzenia.
 • Finančné riadenie projektu, prekleňovacie financovanie a spolufinancovanie.

Nástroje projektového riadenia

 • Plánovanie verejného obstarávania.
 • Reportingové cykly.
 • Požiadavky na administráciu.

Riadenie rizík projektu

 • Monitorovanie a kontrola rizík.

Odporúčania

 • Najčastejšie chyby a tipy na zjednodušenia.
PROGRAM 0,5 DEŇ
Začiatok 09:00
Ukončenie 12:00

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať