Kreativita a inovácie I: Ako sa pozrieť na veci inak

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

„Kreativita je zručnosť, ktorú sa môže naučiť, precvičovať a používať každý.“

Edward De Bono

 

CIELE

 • Rozvinúť svoj osobný aj tímový tvorivý potenciál a uvedomiť si dôležitosť kreativity a kreatívneho spôsobu uvažovania.
 • Osvojiť si vybrané užitočné kreatívne techniky.
 • Osvojiť si 5 praktických nástrojov tvorivého myslenia.

OBSAH KURZU

Kreativita ako dôležitá zručnosť

 • Prečo je dôležitá pre každého a v čom nám môže pomôcť v práci, v živote, v prístupe

Kreatívny skok

 • Napätie medzi odvahou a realizmom pri hľadaní nápadov pre prax

Užitočné kreatívne techniky

 • 4 techniky, ktoré pomáhajú ku kreatívnemu skoku:
 • Hore a dolu: práca so zmenou perspektívy
 • Negatív: potenciál nadsádzky
 • Mysliace klobúky: role, ktoré pomáhajú rozvinúť a prehĺbiť nápad
 • Náhodné slovo: metafora pomáha

Systematic Inventive Thinking – SIT

5 nástrojov tvorivého myslenia, ktoré stáli za mnohými úspešnými inováciami

 1. Odstránenie (Subtraction)
 2. Násobenie (Multiplication)
 3. Delenie (Division)
 4. Zjednotenie úloh (Task Unification)
 5. Zmena závislosti atribútov/vlastností (Attribute Dependency Change)

 Ako rozvíjať svoju a tímovú kreativitu

 Školenie bude vedené prakticky a interaktívne, účastníci si vyskúšajú jednotlivé kreatívne techniky na konkrétnych  príkladoch.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 300€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.