Online modul vedený lektorom
Rozsah: 3 hodiny, Cieľová skupina: Vyšší a top manažment

V reakcii na krízu sme prijímali okamžité a dočasné krízové opatrenia. Teraz sa začíname vracať „k normálu“ - bude to však „nový normál“, s desiatkami väčších a menších zmien a prijatých opatrení, nie predchádzajúci stav. 

Nová realita: pohyblivé ciele

 • Čo už vieme, že zostáva nemenné (rovnaké ako pred krízou)?
 • Z toho, čo sa bude meniť, kde už vieme, ako má tá zmena vyzerať?
 • „Known Unknowns“ vs „Unknown Unknowns“.

Alternatívne scenáre

 • Príprava na budúcnosť, ktorú nepoznáme.
 • Popis a vizualizácie scenárov, ich validácia, identifikácia opatrení.
 • Od rizík k príležitostiam: dve strany jednej mince.

Manažment zmien a práca s ľuďmi

  • Burning platform – znova a znova vysvetľujte, prečo sú zmeny potrebné.
  • „Pohoďáci“ aj „ustráchaní“, „odpočinutí“ aj „uštvaní“ - ľudia prežívali krízu veľmi rôzne.
  • Ostrovy istoty v mori neistoty – o čo sa však môžeme oprieť.

  Technické predpoklady:
  Kurz je realizovaný prostredníctvom online platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie. Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

 • %MCEPASTEBIN%