Hoshin Kanri

Hoshin Kanri je systém plánovania, realizácie a monitorovania stratégií a cieľov organizácie. Tento systém bol vytvorený a rozvinutý v Japonsku, hlavne v japonských automobilových spoločnostiach ako Toyota, Honda a Nissan.

Hoshin Kanri je japonský výraz, ktorý sa v preklade do angličtiny zvykne označovať ako „policy deployment„. Hoshin Kanri je systém plánovania, realizácie a monitorovania stratégií a cieľov organizácie. Tento systém bol vytvorený a rozvinutý v Japonsku, hlavne v japonských automobilových spoločnostiach ako Toyota, Honda a Nissan. 

Hoshin Kanri sa skladá z niekoľkých krokov, ktoré sú navzájom prepojené a slúžia na zabezpečenie toho, aby sa organizácia sústredila na kľúčové ciele a aby sa tieto ciele plnili efektívne a koordinovane. Tieto kroky môžu zahŕňať: 

  • Vytvorenie stratégie a cieľov organizácie 
  • Vytvorenie ročného plánu a rozpočtu na zabezpečenie dosiahnutia týchto cieľov 
  • Rozdelenie cieľov na menšie pod-ciele a prideľovanie týchto pod-cieľov jednotlivým oddeleniam a pracovníkom v organizácii 
  • Kontrola a monitorovanie pokroku pri dosahovaní týchto cieľov 
  • Prispôsobenie a aktualizácia stratégií a plánov na základe získaných informácií a skúseností 

Hoshin Kanri sa často používa ako súčasť systému riadenia kvality alebo ako metóda na dosiahnutie kontinuálneho zlepšovania v organizáciách. Hoshin Kanri umožňuje koordinovať snahy rôznych častí organizácie a zabezpečuje, aby každý pracovník v organizácii mal jasno v tom, aké sú ciele organizácie a aké sú jeho zodpovednosti pri ich dosahovaní. 

Kurzy obsahujúce metódu

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať