20.08.2020

Expanzia skupiny FBE do zahraničia

Zástupcovia nemeckého, španielskeho, francúzskeho, poľského, českého a slovenského tímu siete SPIN, ktorej zakladajúcim členom je FBE Bratislava.

Zástupcovia nemeckého, španielskeho, francúzskeho, poľského, českého a slovenského tímu siete SPIN, ktorej zakladajúcim členom je FBE Bratislava.

Rok 2018 predstavoval pre spoločnosti FBE Bratislava s.r.o. a FBE Praha s.r.o. významný míľnik. V oblasti procesného a projektového riadenia po prvýkrát presiahol podiel zahraničných zákaziek na obrate hranicu 20%. Mimo slovensko-českého prostredia sa darilo najmä implementačným projektom pre lídrov na trhu minerálnych izolácii v stavebníctve, inteligentných riešení pre energetický a dátový manažment, komponentov a systémov svetelnej techniky, či projektom neustáleho zlepšovania pre dodávateľov automobilového priemyslu.

Zákazníci FBE siahali od Spojených štátov amerických po Singapur. Najväčší nárast zahraničných aktivít FBE je v Nemecku, rastovými trhmi v roku 2018 boli aj Holandsko, balkánske štáty a Rusko. Stabilný potenciál pre skupinu FBE vykazujú vyspelé trhy západnej Európy s dominanciou R&D v popredných odvetviach slovenského exportu, najmä výroby dopravných prostriedkov, strojárskeho priemyslu, chemických výrobkov a elektrických zariadení.

Medzinárodní klienti FBE ocenili programy rozvoja ľudí – Six Sigma, Lean, neustáleho zlepšovania, zákazníckej podpory – call centier, implementované ako vo svetových (anglický, nemecký, francúzsky, ruský), tak regionálnych jazykových mutáciách (maďarský, slovinský, rumunský, poľský).

FBE ponuku služieb umocňuje aj členstvo v medzinárodnej sieti SPIN (Sustainable Performance Improvement Network), ktorej výročnú konferenciu hosťovalo v dňoch 17.-18.1.2019 práve Slovensko. Symbolicky bola spojená so študijnou návštevou Volkswagen Slovakia, klienta, s ktorým FBE Bratislava spolupracuje už 26 rokov.

Dávame do pozornosti tieto kurzy

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať