Komunikácia s audítormi

Nový verejný kurz už v marci. Rozhovor s lektorkou kurzu Natáliou Kušnierikovou

Nový verejný kurz už v marci
Rozhovor s lektorkou kurzu Natáliou Kušnierikovou

Čo bol hlavný dôvod pre vznik kurzu Komunikácia s audítormi? Kurz vznikol na základe podnetov od našich zákazníkov, ktorí vidia, že výsledok auditu do veľkej miery závisí od efektívnosti komunikácie príslušného zamestnanca s audítorom.

Vzhľadom na dopyt sme sa rozhodli v tomto roku zaradiť toto školenie aj ako otvorený kurz.

Čo je cieľom kurzu? Čo sa na kurze účastníci dozvedia a naučia?

Hlavným cieľom kurzu je zlepšiť schopnosť účastníkov efektívne komunikovať s audítormi, t.z. pochopiť, aké informácie od nich audítor vyžaduje, zrozumiteľne dané informácie prezentovať a správne argumentovať. Na kurze sa účastníci naučia vybrané komunikačné a argumentačné nástroje a techniky, ktoré im komunikáciu s audítormi uľahčia. Tiež sa oboznámia s rôznymi komunikačnými štýlmi audítorov, ako ich identifikovať a podľa toho zvoliť optimálny komunikačný štýl.

Pre kurz sme pripravili špeciálne zostavené krátke videá modelových situácií z praxe, kde budú môcť účastníci vidieť rozdiel v efekte optimálneho a nevhodného spôsobu komunikácie s audítorom. Súčasťou kurzu je aj video-tréning reálnych situácií z praxe účastníkov.

Čo vnímajú pracovníci, ktorí komunikujú s audítormi ako najväčší problém?

Často nám zákazníci hovoria, že je pre nich zložité naladiť sa na vlnu audítora, nevedia, ako majú pristupovať k odpovediam, akú stratégiu zvoliť, ako efektívne prezentovať informácie, stav vecí, vykonané aj plánované opatrenia. Dochádza potom k rôznym nedorozumeniam, ktorým by sa efektívnou komunikáciou dalo predísť.

Komu je kurz určený?

Kurz je určený všetkým, ktorí komunikujú s audítormi a chcú získať zručnosti a zoznámiť sa s komunikačnými technikami, ktoré im túto komunikáciu pomôžu zvládnuť.

Komunikácia s auditormi

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať