MSA

MSA, alebo Measurement System Analysis, je proces hodnotenia a overovania presnosti, spoľahlivosti a opakovateľnosti meracích systémov. MSA sa používa na overenie, či meracie systémy a metódy, ktoré sa používajú na zber dát v procesoch, sú spoľahlivé a poskytujú presné výsledky.

MSA, alebo Measurement System Analysis, je proces hodnotenia a overovania presnosti, spoľahlivosti a opakovateľnosti meracích systémov. MSA sa používa na overenie, či meracie systémy a metódy, ktoré sa používajú na zber dát v procesoch, sú spoľahlivé a poskytujú presné výsledky.

Cieľom MSA je zistiť, aké percento variabilít je spôsobené meracím systémom a aké percento je spôsobené skutočnými zmenami v procese alebo produktoch. Ak meracie systémy nie sú presné, môže to viesť k nesprávnym rozhodnutiam, nesprávnej diagnostike problémov a ďalším problémom.

Measurement System Analysis sa zvyčajne vykonáva na základe štandardizovaných postupov, ktoré zahŕňajú kalibráciu meracích prístrojov, opakovateľnosť meraní, opakovateľnosť operátorov a ďalšie faktory ovplyvňujúce presnosť meraní.

Existujú rôzne metódy MSA, ako napríklad Gage R&R, ktorá sa používa na overenie opakovateľnosti a reprodukovateľnosti meracích systémov, a ďalšie metódy, ktoré sa používajú na hodnotenie a overenie presnosti meracích systémov v závislosti od konkrétnej aplikácie.

MSA je dôležitý nástroj pre zlepšenie kvality procesov a produkcie a zabezpečenie, že meracie systémy a metódy sú presné, spoľahlivé a opakovateľné.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať