R&R (Repeatibility & Reproducibility)

Repeatibility & Reproducibility (R&R) je test, ktorý sa používa na určenie nepresnosti merania v kontexte riadenia kvality.

Repeatibility & Reproducibility (R&R) je test, ktorý sa používa na určenie nepresnosti merania v kontexte riadenia kvality. Tento test je zameraný na posúdenie schopnosti meracieho systému poskytovať konzistentné výsledky a zároveň zabezpečovať opakovateľnosť týchto výsledkov. 

Merací systém musí poskytovať správne a blízke výsledky k skutočnej hodnote meranej veličiny, aby sme dosiahli presnosť. Ak meriame rovnakú veličinu za rovnakých podmienok viackrát, reprodukovateľnosť zabezpečuje, že merací systém poskytne konzistentné výsledky.

Test R&R sa typicky vykonáva experimentálne s rôznymi meracími prostriedkami, operátormi alebo metódami v rámci jedného merania. Pomáha identifikovať chyby a zdroje variácie.

Existuje niekoľko metód na vykonanie testu R&R, pričom najbežnejšou je analýza rozptylu (ANOVA). V rámci testu sa vyhodnocuje, ako veľmi prispieva každý z faktorov (napríklad operátori, meracie prostriedky) k celkovej variácii merania.

Test R&R odhaľuje presnosť a reprodukovateľnosť meracieho systému. Problémy vyžadujú kalibráciu, školenie operátorov alebo zmenu metódy.

Test predstavuje dôležitý nástroj v rámci riadenia kvality. Umožňuje nám overiť spoľahlivosť meracieho systému a zabezpečiť kvalitné merania a dôveryhodné výsledky.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať