ANN

ANN je skratka pre „Artificial Neural Network“, čo v preklade znamená „umelá neurónová sieť“.

ANN je skratka pre „Artificial Neural Network“, čo v preklade znamená „umelá neurónová sieť“. ANN je typ algoritmu strojového učenia, ktorý modeluje prácu ľudského mozgu a jeho schopnosti učenia sa.

ANN sa skladá z veľkého počtu umelých neurónov, ktoré sú propojené spôsobom, ktorý im umožňuje komunikovať a spolupracovať pri riešení určitého problému. Výsledkom tohto modelu je schopnosť umelých neurónov riešiť komplexné problémy a učiť sa z dát, ktoré sú im predkladané.

Artificial Neural Network je používaný na riešenie rôznych úloh, vrátane klasifikácie, regresie, predikcie a rozpoznávania vzorov. Napríklad môže byť použitý na klasifikáciu obrázkov, rozpoznávanie reči, predikciu cenových trendov na burzách a mnoho ďalších aplikácií.

ANN je veľmi užitočný nástroj pre riešenie problémov, ktoré sú príliš zložité pre bežné programovanie. Vďaka schopnosti učenia sa a adaptácie na nové situácie môže ANN poskytnúť riešenie, ktoré by inak bolo ťažké alebo dokonca nemožné dosiahnuť. ANN je jednou z najdôležitejších technológií v oblasti umelého učenia a strojového učenia.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať