Benchmarking

Benchmarking je proces porovnávania výkonu, procesov alebo výsledkov organizácie s výkonom, procesmi alebo výsledkami iných organizácií, ktoré sú považované za najlepšie v danom odvetví alebo oblasti.

Benchmarking je proces porovnávania výkonu, procesov alebo výsledkov organizácie s výkonom, procesmi alebo výsledkami iných organizácií, ktoré sú považované za najlepšie v danom odvetví alebo oblasti. Cieľom benchmarkingu je identifikovať najlepšie praktiky a procesy, ktoré môžu byť implementované v organizácii s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky.

Benchmarking môže byť realizovaný rôznymi spôsobmi, vrátane vnútorného a vonkajšieho benchmarkingu. Pri vnútornom benchmarkingu sa organizácia porovnáva s vlastnými predchádzajúcimi výkonmi a úspechmi, zatiaľ čo vonkajší benchmarking porovnáva organizáciu s konkurenčnými alebo inými výkonnými organizáciami v danom odvetví.

Benchmarking sa môže týkať rôznych aspektov organizácie, vrátane marketingu, predaja, výroby, poskytovania služieb a manažmentu. V rámci benchmarkingu môže organizácia získať užitočné informácie o najlepších postupoch a metódach, ktoré môžu viesť k zlepšeniu výkonu a výsledkov.

Výhodou benchmarkingu je, že umožňuje organizácii získať lepšie porozumenie svojho výkonu a porovnať ho s najlepšími v danej oblasti. Tento proces môže viesť k identifikácii slabých miest a príležitostí na zlepšenie. Implementácia najlepších postupov a procesov, ktoré boli zistené v rámci benchmarkingu, môže viesť k zvýšeniu efektívnosti, zlepšeniu kvality, zníženiu nákladov a zvýšeniu konkurencieschopnosti organizácie.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať