Benchmarking

Benchmarking je proces porovnávania výkonu, procesov alebo výsledkov organizácie s výkonom, procesmi alebo výsledkami iných organizácií, ktoré sú považované za najlepšie v danom odvetví alebo oblasti.

Benchmarking spočíva v porovnávaní výkonu, procesov alebo výsledkov organizácie s výkonom, procesmi alebo výsledkami iných organizácií, ktoré sú považované za najlepšie v danom odvetví alebo oblasti. Cieľom benchmarkingu je identifikovať najlepšie praktiky a procesy, ktoré organizácia môže implementovať pre dosiahnutie lepších výsledkov.

Benchmarking je možné realizovať rôznymi spôsobmi, ako je porovnávanie vnútri organizácie a porovnávanie s externými subjektmi. Vnútorný benchmarking zahŕňa porovnávanie organizácie s jej vlastnými predošlými výsledkami a úspechmi. Naopak, vonkajší benchmarking porovnáva organizáciu s konkurenčnými alebo úspešnými organizáciami v danom odvetví.

Benchmarking sa týka marketingu, predaja, výroby, služieb a manažmentu organizácie. Pomáha získať informácie o najlepších postupoch a metódach na zlepšenie výkonu a výsledkov.

Organizácia, ktorá využíva benchmarking má výhodu, keďže si lepšie uvedomuje svoj výkon a porovnáva ho s najlepšími v oblasti. Tento proces pomáha identifikovať slabé miesta a príležitosti na zlepšenie. Implementácia najlepších postupov a procesov, ktoré boli zistené v benchmarkingu, vedie k zvýšeniu efektívnosti, kvality, zníženiu nákladov a konkurencieschopnosti organizácie.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať