5 dôvodov pre Energy management s Johnom Mulhollandom

V júni privítame v Bratislave medzinárodného odborníka na oblasť Energy Managementu. Prečo si myslíme, že je užitočné prísť na semináre na jeden alebo dva dni a inšpirovať sa pre ďalšiu prácu v tejto oblasti?

Energy manažment s FBE

1. John Mullholland má veľa praktických skúseností v oblasti Energy Manažmentu

V energetike pracuje 40 rokov. Pomáhal šetriť energiu v rôznych odvetviach priemyslu a služieb  vo Veľkej Británii a ďalších 11 krajinách. V  priebehu rokov pracoval nielen pre niektoré z najväčších svetových spoločností, ale aj pre mnohé malé firmy . Tieto skúsenosti pomáhajú jeho ďalším klientom robiť projekty efektívnejšie.

„Som rád, že môźem spolupracovať s klientami a ponúkať im služby, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ich ciele a vyhnúť sa zbytočným problémom.“

2. Bude s nami diskutovať na témy v štyroch kľúčových oblastiach

a) Zmena správania a angažovanosť zamestnancov –  John Mulholland spolupracuje  s popredným behaviorálnym psychológom a pomáha organizáciám šetriť energiu prostredníctvom angažovanosti a zmeny správania ich ľudí.

b) ISO 50001 – má praktické skúsenosti z implementácie tohto dôležitého štandardu spôsobom, ktorý sa snaží zmenšovať administratívnu náročnosť a zameriavať sa na business ciele organizácie.

c) ESOS (Energy Savings Opportunity Scheme) – John Mulholland pôsobí ako Lean Assessor, audítor a tiež audítor Agentúry pre životné prostredie.

d) Energetické programy– Pomáha klientom navrhnúť  manažment ich programov a pripravovať k nim kampane.

3. Spojenie najlepších kvalifikačných štandardov s praxou.

John má diplom z chemického inžinierstva a technológie palív, je autorizovaný chemický inžinier, autorizovaný energetický konzultant registrovaný v Registri profesionálnych energetických konzultantov Energetického inštitútu (RPEC), autorizovaný vedec, európsky inžinier, vedúci audítor ISO 50001 a hlavný posudzovateľ ESOS.

„Získaná kvalifikácia mi spolu s praktickými skúsenosťami pomáha, aby som sebe aj svojim spolupracovníkom nastavil latku vysoko v každom klientskom projekte, bez ohľadu na to, či je veľký alebo malý.“

4. Nezávislé poradenstvo

John poskytuje služby tak, aby vylučoval konflikt záujmov „partnerstvami“ s dodávateľmi energie, dodávateľmi zariadení a certifikačnými orgánmi.

5. Blízko k ľuďom

Či už ako súčasť tímu alebo pred veľkým publikom si John užíva interakciu s ľuďmi. Jednou z jeho  najcennejších hodnôt sú „mäkké zručnosti“. Je to  najdôležitejšie  práve pri práci na projektoch Engagement Employment a na projektoch  Behavior Change (Zmeny správania).

Ak tieto témy rezonujú aj u Vás a máte pocit, že otázky, ktorými sa John Mulholland zaoberá, sú dôležité  pre Vašu organizáciu, príďte na naše 2 kurzy v marci, prípadne  nám dajte vedieť, ak sa o tom chcete s nami porozprávať.

Energy management

Naše Energy management kurzy

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať