Energy management ako liek na energetickú krízu v Európe

Firmy zápasia s energetickou krízou a krízou nákladov, ktorú prehĺbila vojna na Ukrajine.

Európa čelí zložitým a neistým hospodárskym vyhliadkam.

Firmy zápasia s energetickou krízou a krízou nákladov, ktorú prehĺbila vojna na Ukrajine. Ani krátkodobý pozitívny vývoj nezmenšuje výzvy, ktorým čelia európske najmä energeticky závislé odvetvia v dôsledku vysokých cien plynu a elektriny, ktoré pravdepodobne zostanú ešte nejaký čas zvýšené.

Vysoké ceny energií môžu ohroziť konkurencieschopnosť Európy.

Vysoké ceny energií môžu narúšiť konkurencieschopnosť Európy, spôsobiť straty podielu na trhu a podnietiť spoločnosti k presídleniu do krajín s nižšími nákladmi na energiu. Nielen Nemecko, ktoré spája veľký výrobný sektor s vysokou spotrebou energie v priemyselnej výrobe, ale aj ďalšie európske krajiny zostávajú voči dôsledkom energetickej krízy zraniteľné. Hoci obavy z deindustrializácie môžu byť prehnané, európski politici čelia zložitým kompromisom, keď sa prispôsobujú novej realite trhu s energiou.

Čo môžeme spraviť ohľadne energií v aktuálnej situácii?

Môžeme znížiť spotrebu energií. Existujú 3 spôsoby ako to dosiahnuť:

  • Prvý spôsob je technické riešenie
  • Druhý spôsob je práca s dátami
  • Tretí spôsob je práca s ľuďmi, ktorá pomáha do zmien v spotrebe zapojiť samotných pracovníkov organizácie. A všetky tri riešenie v synergii spolupráce vedia organizáciám priniesť trvalé a udržateľné výsledky v úspore spotreby energií

Riešením s dlhodobým efektom je energetický manažment a zavedenie jeho systému a princípov do štruktúr spoločnosti.

Energy management

Naše Energy management kurzy

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať