Energy management ako liek na energetickú krízu v Európe

Európa čelí zložitým a neistým hospodárskym vyhliadkam.

Vlády, domácnosti a firmy zápasia s energetickou krízou a krízou životných nákladov, ktorú prehĺbila vojna na Ukrajine. Očakáva sa, že v dôsledku vysokej inflácie a rýchleho sprísňovania menovej politiky mnohé európske krajiny utrpia v zime recesiu.

Hospodársky pokles však môže byť menej výrazný, ako naznačujú nedávne prognózy.

V posledných týždňoch sa v oblasti energetiky pre Európu objavila séria dobrých správ. Ceny zemného plynu v Európe za posledné tri mesiace prudko klesli po tom, čo v auguste dosiahli historické maximum. S prudkým poklesom dodávok ruských plynovodov sa Európe podarilo rýchlo zvýšiť nákupy od iných dodávateľov. Zásobníky plynu sú takmer úplne naplnené a dopyt po plyne klesol. Snahe súkromných domácností, firiem a vládnych subjektov o zníženie spotreby plynu pomohli nezvyčajne mierne jesenné a zimné teploty.

Existuje nádej že situácia sa môžem zlepšiť.

Tieto trendy podnietili nádeje, že Európa by sa mohla v nadchádzajúcich mesiacoch vyhnúť najhoršiemu scenáru masívneho nedostatku plynu, prideľovania a odstávok priemyslu. Takýto pozitívny krátkodobý vývoj by však nemal zatieniť výzvy, ktorým čelia európske energeticky závislé odvetvia v dôsledku vysokých cien plynu a elektriny, ktoré pravdepodobne zostanú ešte nejaký čas zvýšené. Priemyselné odvetvia s náročnou produkciou plynu alebo s vysokým absolútnym dopytom po plyne môžu aj túto zimu zaznamenať výpadky.

Vysoké ceny energií môžu ohroziť konkurencieschopnosť Európy.

Okrem toho by trvalo vysoké ceny mohli spôsobiť trvalé škody, narúšať konkurencieschopnosť Európy v oblasti vysokoenergetických výrobných činností, spôsobiť straty podielu na trhu a podnietiť spoločnosti k presídleniu do krajín s nižšími nákladmi na energiu. Nemecko, ktoré spája veľký výrobný sektor s vysokou spotrebou energie v priemyselnej výrobe, sa javí ako obzvlášť zraniteľné voči dôsledkom energetickej krízy. Hoci obavy z deindustrializácie môžu byť prehnané, európski politici čelia zložitým kompromisom, keď sa prispôsobujú novej geopolitickej realite a realite trhu s energiou.

Riešením s výsledkami môže byť energy management.

Parciálnym riešením s dlhodobým efektom na zvýšené nároky na nákup energií pre výrobné podniky môže byť téma energetického manažmentu a zavedenie jeho systému a princípov do štruktúr spoločnosti.