Model EFQM

Celosvetovo uznávaný rámec riadenia, ktorý podporuje organizácie pri riadení zmien a zlepšovaní výkonnosti.

EFQM model (European Foundation for Quality Management) je celosvetovo uznávaný rámec riadenia, ktorý podporuje organizácie pri riadení zmien a zlepšovaní výkonnosti.

Model EFQM pomáha organizáciám definovať ich účel a formovať kultúru vytvárania hodnôt, ktorá sa zameriava na spoločné ciele. Uznáva tiež dôležitosť etického podnikania vrátane dobrých zamestnaneckých postupov, právnych operácií a záväzku k udržateľnosti. Pomocou svojich popredných svetových metodológií môžu organizácie zamerať zlepšovanie na svoje priority, účel a svojich ľudí.

Celkovo model EFQM poskytuje organizáciám plán na rozvoj kultúry zlepšovania a inovácií. Ak chcete definovať silný účel, inšpirovať lídrov na každej úrovni a vytvoriť kultúru odhodlanú riadiť výkon a zároveň zostať agilný, prispôsobivý a schopný vyvíjať sa do budúcnosti, potom je pre vás model EFQM.

Benefity modelu EFQM:

  • Pomáha organizáciám definovať ich účel a formovať kultúru vytvárania hodnôt, ktorá sa zameriava na spoločné ciele.
  • Vytvára komplexný rámec pre zlepšovanie, šírenie kultúry neustáleho zlepšovania, udržiavanie excelentnosti, zlepšovanie vodcovských schopností a podnecovanie inovácií.
  • Podporuje riadenie kľúčových firemných akcií, akými sú fúzie či rozdelenia, či predaj a kúpa podnikov.

Kurzy obsahujúce model

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať