22.03.2023

QFD

QFD (Quality Function Deployment) je metóda, ktorá sa používa na plánovanie a zlepšovanie kvality produktov alebo služieb.

QFD (Quality Function Deployment) je metóda, ktorá sa používa na plánovanie a zlepšovanie kvality produktov alebo služieb. Je to systematický proces, ktorý pomáha organizáciám pochopiť a interpretovať požiadavky zákazníkov a zabezpečiť, že tieto požiadavky sú integrované do výrobkov a procesov.

QFD sa zvyčajne skladá z troch fáz:

  1. Zber požiadaviek zákazníkov a identifikácia ich priorít. Táto fáza môže zahŕňať prieskumy zákazníkov, rozhovory a iné spôsoby získania informácií.
  2. Identifikácia kľúčových vlastností produktu alebo služby a ich mapovanie na požiadavky zákazníkov. V tejto fáze sa zisťuje, ako budú kľúčové vlastnosti súvisieť s požiadavkami zákazníkov a ako sa budú hodnotiť.
  3. Vytvorenie plánu na dosiahnutie požadovanej kvality a zhodnotenie úspešnosti. V tejto fáze sa vytvárajú akčné plány, ktoré sú zamerané na zlepšenie kvality produktov alebo služieb a hodnotí sa úspešnosť implementácie plánu.

QFD sa používa v rôznych odvetviach a môže byť aplikovaný na rôzne procesy, vrátane návrhu produktov, procesov a služieb. Cieľom QFD je zabezpečiť, aby produkt alebo služba splnila požiadavky zákazníkov a zlepšiť celkovú spokojnosť zákazníkov.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať