Korelácia

Korelácia (anglicky correlation) označuje štatistickú metódu, ktorá meria silu a smer vzťahu medzi dvomi premennými.

Korelácia (anglicky correlation) označuje štatistickú metódu, ktorá meria silu a smer vzťahu medzi dvomi premennými. Premenné môžu byť kvantitatívne alebo kategorické. Korelácia sa používa na určenie toho, či existuje vzťah medzi premennými a aký je tento vzťah silný.

Existujú dva druhy korelácie: 

  • Pozitívna korelácia: Ak dve premenné sú pozitívne korelované, znamená to, že keď sa jedna premenná zvyšuje, zvyšuje sa aj druhá premenná. Inými slovami, ak sa zmení hodnota jednej premennej, očakávame podobnú zmenu hodnoty druhej premennej v rovnakom smere. 
  • Negatívna korelácia: Ak sú dve premenné negatívne korelované, znamená to, že keď sa jedna premenná zvyšuje, druhá premenná klesá. V tomto prípade zmena hodnoty jednej premennej smeruje k opačnej zmene hodnoty druhej premennej. 

Korelácia sa vyjadruje koeficientom korelácie, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od -1 do 1. Hodnota 1 znamená úplnú pozitívnu koreláciu, -1 znamená úplnú negatívnu koreláciu a 0 znamená, že neexistuje žiadna korelácia medzi premennými.

Korelácia sa používa v mnohých oblastiach, vrátane ekonómie, biológie, marketingu a sociálnej psychológie. Často sa využíva na analýzu dát a získanie užitočných poznatkov o vzťahoch medzi premennými.

Kurzy obsahujúce metódu

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať