Tu a Teraz

Aj keď nevieme ovplyvniť, čo sa deje okolo nás, stále máme v rukách „Teraz a tu“ – tento moment, toto miesto, kde práve stojíme. Pozrime sa na to, čo sa v nás deje, aby sme pomohli sebe a podporili druhých.

Inšpirácie

Ľudia v dnešnom čase… Vnímame, že plánovanie má obmedzený charakter. Čo platilo v minulosti, je dnes iné. Čo bude o mesiac? O rok? Čo zajtra?
Dnes je sústredenosť dôležitá, najmä jej nasmerovanie na prítomnosť. Na „teraz a tu“.
Čo ako ľudia potrebujeme? Istotu, uznanie, akceptáciu, rešpekt, spolupatričnosť. Vedomie, že to, čo robím, má zmysel. Som prijatý? Som ocenená?
Ako to docieliť v dnešnom čase ?

Cieľom kurzu je:

  • Lepšie porozumieť tomu, čo sa deje v kontexte pandémie, vo mne, v druhých, v okolí.
  • Identifikovať, čo sa deje v mojom vnútri, čo vo mne práve prebieha. Ako tomu môžem lepšie porozumieť? Ako zistím, čo s tým môžem robiť?
  • Rozvinúť schopnosť primerane reagovať.
  • Naučiť sa používať základné nástroje pre zlepšovanie sebapoznania, vzťahov a tiež atmosféry v tíme v aktuálnej situácii.