Nový normál po korona kríze

„Nový normál“ je buzzword sveta po korona kríze (alebo prinajmenšom v jej ďalšej fáze). Počas posledných mesiacov sme z večera do rána prijímali opatrenia, ktoré sme si dovtedy ani nevedeli predstaviť.

Návrat do nového normálu

„Nový normál“ je buzzword sveta po korona kríze (alebo prinajmenšom v jej ďalšej fáze). Počas posledných mesiacov sme z večera do rána prijímali opatrenia, ktoré sme si dovtedy ani nevedeli predstaviť. Medzitým si krajiny aj firmy na mnohé zvykli a z krízového manažmentu prechádzame do kontinuálneho manažmentu zmien.

Aké otázky si dnes najviac potrebujeme klásť?

1. Nové hygienické štandardy. Ako nás v každodennom živote ovplyvnia nové hygienické štandardy, ktoré sa možno stanú novou normou? Sú našimi úzkymi miestami výťahy, zasadačky, či osobné odstupy? A ako sa brániť stratám, ktoré nové štandardy prinesú?

2. Nové ušetrenia. Tlak na efektivitu bude v najbližšom čase ohromný. Firmy sa budú pozerať kde sa dá ušetriť, od firemných áut cez služobné cesty až po miesta v kanceláriách. Objaví sa otázka či sa to nedá robiť, online, na diaľku. Budú padať firemné tabu; ktoré bude to naše?

3. People manažment vo virtuálnej sfére. Niektorí sa už nemôžu dočkať, kým „vypadnú z domu“, iní si dnešnú realitu pochvaľujú. Čo to však prinesie do práce s ľuďmi, ak ich neuvidíte naživo nie dva mesiace, ale možno rok? Ako sa budú formovať tímy a ako ich viesť?

4. Rýchlejšie inovačné cykly. Zákazníci prídu s novými požiadavkami a budú chcieť odpovede rýchlo. Ako rozumieme trendom a novým potrebám našich priamych či nepriamych zákazníkov? Ako tomu prispôsobujeme naše procesy, prostredie, rozhodovanie a stratégiu?

Manažment zmien nie je iba o správnej definícii cieľa a pláne, ako sa tam dostať; je hlavne o tom, aby zmene zodpovedalo aj správanie a postoje ľudí. Pripraviť sa musíme rozumom aj srdcom. Máme skúsenosť že si niekto pri zmenách vypočul naše postrehy a obavy a vieme takto počúvať aj našich spolupracovníkov? Vieme, koľko nás bude stáť, ak sa novému normálu neprispôsobíme?

Referencia spoločnosti k realizovanej sérii modulov pre lepšie zvládanie mimoriadnej situácie:
“ Len krátko potom ako v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu COVID-19 mnohí naši zamestnanci začali pracovať z domu, so spoločnosťou FBE sme ich podporili 4 tematickými online vzdelávacími modulmi. Cieľom bolo poskytnúť rýchlu pracovnú i emocionálnu podporu zamestnancom, aby sa s neočakávanou zmenou v pracovnom i osobnom živote vysporiadali čo najlepšie. Manažérom sme podporili v  porozumení zmeny v kontexte efektívneho manažovania tímu pracujúceho na diaľku tak, aby dokázali čo najlepšie zabezpečiť výkonovo i emocionálne stabilný tím. Spoločnosť FBE dokázala veľmi rýchlo vytvoriť  4 rôzne tematické online vzdelávacie moduly, lektori obsah jednotlivých školení pútavo a interaktívne preniesli aj do on-line prostredia a dokázali udržať skupinovú dynamiku tak, aby účastníci zdieľali svoje pocity, problémy, skúsenosti. Spätné väzby od účastníkov boli veľmi pozitívne, ocenili najmä dobré vystihnutie podstaty jednotlivých tém školení, pripravenosť lektorov, praktické tipy a návody na zvládanie situácie a zmeny, technické zabezpečenie a dobré načasovanie vzdelávacieho programu.
Ďakujem za veľmi dobrú profesionálnu i ľudskú spoluprácu.

„Nový normál“ nemusí byť strašiak, treba sa však na neho pripraviť. Vitajte vo svete kontinuálneho manažmentu zmien.

Rozvojová podpora pre riadenie a zvládnutie zmien

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať