MMA (Multimoment Analysis)

MMA alebo Multimoment Analysis je metóda, ktorá sa používa na meranie a analýzu práce v organizácii alebo priemyslovom procese.

MMA alebo Multimoment Analysis je metóda, ktorá sa používa na meranie a analýzu práce v organizácii alebo priemyslovom procese. Táto metóda sa používa na zber dát o práci, ktorá sa vykonáva v organizácii a následne sa tieto dáta analyzujú na identifikáciu príležitostí na zlepšenie efektivity a produktivity.

MMA využíva štandardizované postupy na meranie rozsahu a intenzity práce, ako aj na identifikáciu času, ktorý je vynakladaný na rôzne aktivity. Táto metóda sa zvyčajne vykonáva pomocou špeciálneho formulára, ktorý umožňuje zaznamenávanie informácií o rôznych aspektoch práce.

Multimoment Analysis umožňuje identifikovať oblasti, v ktorých by mohlo dôjsť k zlepšeniu produktivity a efektivity práce. Táto metóda môže pomôcť pri zlepšovaní práce v organizácii, ako aj pri zvyšovaní kvality a efektívnosti procesov.

Výhody MMA zahŕňajú: 

  • Presné meranie rozsahu a intenzity práce 
  • Identifikácia času vynakladaného na rôzne aktivity 
  • Identifikácia príležitostí na zlepšenie efektivity a produktivity práce 
  • Zlepšenie kvality a efektívnosti procesov 
  • Zlepšenie plánovania a riadenia práce v organizácii. 

Multimoment Analysis sa často používa v priemyselných odvetviach, ako je automobilový priemysel alebo výroba strojov, kde je kritické, aby pracovné procesy prebiehali efektívne a produktívne. 

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať