Zlepšovanie biznis procesov automatizáciou

Kurz Zlepšovanie biznis procesov automatizáciou je praktické pokračovanie Lean Office a je zameraný na metódy zvyšovania efektívnosti procesov finančných, IT a administratívnych služieb.

  • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
  • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
  • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Oboznámenie sa s rôznymi úrovňami automatizácie biznis procesov:- Definícia a význam automatizácie v rámci biznis procesov.
  – Klasifikácia úrovní automatizácie (od základnej po pokročilú).
  – Identifikácia vhodných úrovní pre rôzne odvetvia a veľkosti podnikov.
 • Porovnanie úrovní z hľadiska prínosu a ceny:- Analýza prínosov, ako sú zvýšená efektivita, nižšie náklady a rýchlejšia odozva.
  – Hodnotenie nákladov spojených s každou úrovňou automatizácie.
  – Vytvorenie modelu hodnotenia návratnosti investícií (ROI) v závislosti od zvolenej úrovne.
 • Vytvorenie priestoru na naplánovanie aplikácie kurzu vo vlastných podmienkach:- Inštrukcie pre účastníkov pri prispôsobení obsahu kurzu k ich konkrétnym podmienkam.
  – Praktické príklady a cvičenia na identifikáciu a plánovanie aplikácie automatizácie v ich vlastných firmách.
  – Diskusia o možných výzvach a stratégiách pri implementácii.

Bez nákladová automatizácia pomocou existujúcich firemných nástrojov:

 • Prehľad existujúcich nástrojov a technológií vhodných pre začiatok automatizácie.
 • Prehľad prípadov, kde firmy dosiahli úspory a efektívnosť bez výrazných finančných investícií.

Expanzia a vylepšenie menších automatizovaných procesov pomocou SQL a Power BI

 • Ukážeme účastníkom ako využívať SQL na spracovanie a analyzovanie dát.
 • Demonštrácia, ako Power BI môže posilniť vizualizáciu dát a správu procesov.
 • Cvičenia na vytvorenie a optimalizáciu SQL dotazov a Power BI dashboardov.

Robotizácia procesov

 • Úvod do RPA (Robotic Process Automation) a jeho využitie v automatizácii opakujúcich sa úloh.
 • Praktické pokyny pre implementáciu a správu robotov na zautomatizovanie konkrétnych procesov.
 • Hodnotenie možných výhod a obmedzení RPA v konkrétnych podmienkach.

Príklady z praxe

 • Prezentácia úspešných príkladov implementácie automatizácie v rôznych odvetviach.
 • Diskusia o rôznych prístupoch k automatizácii a prispôsobení sa špecifickým potrebám podniku.
 • Otázky a odpovede na konkrétne situácie účastníkov.
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať