Supply Chain Management

Kurz Supply Chain Management je zameraný na efektívne riadenia toku tovarov a služieb od inbound až po outbound.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Poskytnúť prehľad metód a nástrojov pre efektívny Supply Chain Management
 • Osvojiť si best practices a získať inšpiráciu pre vlastnú prácu

Úvod do SCM

 • Čo je to SCM a prečo je potrebné
 • Základné schopnosti v SCM – príklad z praxe
 • Komplexita vo value chain
 • Integrácia SCM (návrh produktu, starostlivosť o zákazníkov, plánovanie výroby, outsourcing).

Prepojenie SCM a logistiky

 • Inbound a outbound
 • Úrovne v rámci dodávateľského reťazca
 • Typy vzťahov (zdrojov) v rámci SCM
 • Riadenie dodávateľov (výber, hodnotenie, rozvoj a audit).
 • Typy dodávateľských reťazcov.

Najdôležitejšie ukazovatele v SCM

 • Náklady na skladovanie
 • Square root law
 • Náklady na dopravu a náklady na zaobstarávanie
 • Lead time pre inbound a lead time pre outbound
 • Variabilita všetkých ukazovateľov

Plánovanie

 • Plánovanie výroby vs. plánovanie dodávok
 • Základné politiky plánovania (JIT, JIS, KANBAN, …)
 • Základné výpočty pre plánovanie (safety stock, predikcie)
 • Riziká v dodávateľských reťazcoch (TOC, kartelové dohody, diverzifikácia dodávateľov, prírodné a politicko-ekonomické podmienky).

Ukážka projektového plánu na zlepšenie Supply Chain

 • Prípadová štúdia riešenia Supply Chain
 • Detailný projektový plán aj s vysvetlením
 • Počíta s implementáciou digitálnych nástrojov
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať