Logistika

 • Kurz Logistika je zameraný na zefektívnenie logistiky a predstavenie best practices v logistických procesoch.

  • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
  • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
  • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Poskytnúť prehľad metód a nástrojov pre efektívne logistické procesy
 • Osvojiť si best practices v logistických procesoch a získať inšpirácie pre vlastnú prácu

Úvod do logistiky

 • Lean a logistické procesy.
 • Flexibilita logistických procesov.
 • Príklady z praxe.

Základy logistických procesov

 • Riadenie skladov/Warehouse Management.
 • Zásobovanie výroby a interná logistika.
 • Základy Supply Chain Managementu (detaily v samostatnom školení).

Interná logistika

 • Logistické princípy (ťah, tlak, JIT, JIS).
 • Informačné toky z pohľadu internej logistiky (kanban, FIFO, heijunka, conwip, IT systémy a pod.).
 • Manažment hodnotových tokov (VSM) v skratke.

Materiálový tok – riadenie skladov

 • Typy skladov: supermarkety, adresné/chaotické sklady, fixné sklady a podobne.
 • Stratégie a plánovanie: dosah skladových zásob v čase, vzdialenosti, náklady na skladovanie.
 • Transportné systémy.
 • Komisionovanie a materiálový tok.

Materiálové hospodárstvo

 • Určenie spotreby.
 • Disponovanie materiálom.
 • Inventúra.
 • Externá logistika a transport.

Optimalizácia logistických procesov

 • Princíp logistickej ideality a jej výpočet.
 • Lean princípy vs. automatizácia logistických procesov.
 • Súčasné trendy v logistických procesoch.
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať