Tímová práca a riešenie úloh v online prostredí – SIMULÁCIA LETECKÁ SPOJKA

Pri riešení úloh v online prostredí sa stretávame s tým, že každý člen tímu sa sústredí na svoju časť úlohy a stráca prehľad o širších súvislostiach. Ocitá sa v online tuneli. Ako si poradiť s pokušením robiť pri spoločnej práci niečo iné?

V kurze si vďaka jedinečnej online simulácii vyskúšate, či dokážete udržať pozornosť a zameranie na najlepšie riešenie. Čakajú Vás inšpirácie z mini projektového prístupu, Lean managementu a analýzy rizík (FMEA) pre zabezpečenie dobrej nadväznosti jednotlivých úloh.

CIELE

 • Vyskúšať si e-collaboration pri riešení úloh.
 • Zvládnutie práce v online priestore.
 • Naučiť sa, ako udržať koncentráciu a orientáciu účastníkov na spoločnú prácu v online prostredí.
 • Intenzívne komunikovať, aby sme ostali jedným tímom, aj keď nie sme spolu.
 • Vyskúšať si vizualizáciu zadania a inšpirácie z projektového manažmentu a Lean manažmentu pri riešení úloh.

OBSAH KURZU

Výhody a nevýhody online spolupráce.

Rozdiely v riešení úlohy pri onlinovom a prezenčnom stretnutí.

Simulácia Letecká spojka

Simulácia má špionážnu zápletku a pracuje s motívom cestovania po svete. Účastníci sú rozdelení do dvoch oddelených tímov, pričom majú spoločnými silami splniť tajnú úlohu – prepraviť mikročip a vzorku vzácneho lieku cez polovicu zemegule a striasť sa svojich prenasledovateľov. Čas na spoločné porady oboch tímov je obmedzený, a preto je zdieľanie informácií a efektivita komunikácie mimoriadne dôležitá. Pri plnení úlohy prekonávajú účastníci rôzne prekážky, pracujú pod časovým tlakom s kódovanými informáciami, čelia viacerým výzvam, a to všetko v online prostredí.

Analýza simulácie z pohľadu:

 • Komunikácie a koordinácie jednotlivých členov tímu.
 • Vzájomnej spolupráce a pohotovej výmeny informácií.
 • Delenia úloh a hľadania efektívnych postupov.
 • Vysporiadania sa s obmedzeniami a rušeniami v komunikácii na diaľku.

Ako pomocou workshopu zlepšovať naše výkony (čo sú priority, čo je „šľahačka na torte“ – nice to have).

Ako si rozdeliť úlohy na menšie časti a efektívne si ich rozložiť v čase.

Čo robiť paralelne, čo robiť za sebou.

Čo robiť v tíme, čo robiť individuálne.

Vizualizácia zadania.

Inšpirácie z projektového manažmentu a Lean manažmentu.

„Školenie Letecká spojka je o spolupráci v online prostredí – a veruže to bola celodenná spolupráca, žiadne „driemkanie“ pri PC 🙂 Veľmi oceňujem inovatívnu organizáciu tréningu a jej gamifikačnú formu. Celodňová interaktívna práca aj teoretické vstupy v prostredí MURAL boardu – je za mňa práve to, čo pomohlo prepojiť účastníkov, ktorí sa predtým nepoznali do spolupracujúcej partie.
Páčilo sa mi zapojenie prvku súťaživosti prácou v dvoch navzájom prepojených, ale aj samostatných skupinách a debriefingy poháňajúce k lepším výkonom po každej časti hry. Beriem si inšpirácie aj do svojej práce. Ďakujem.„

Ing. Michaela Jurašiová, metodik vzdelávania, VÚB, a.s.

„Výborný kurz zameraný na zefektívnenie práce v online prostredí, určite odporučím ďalej.“

Marek Máčovský, Network Engineer, SIA Central Europe, a.s.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 300€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:15
Program 8:30
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 15:30

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.