Harmonizovaná FMEA I – analýza možných chýb a ich dôsledkov

Kurz Harmonizovaná FMEA I je zameraný na  identifikáciu a elimináciu známych alebo potenciálnych chýb a problémov v systéme.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

V prípade potreby objednávateľa na kurz nadväzujú workshopy priamo u klienta k aplikácii v procesoch. Podľa požiadaviek sa zvolí vhodná softwarová podpora pre aplikáciu FMEA v organizácii od jednoduchých šablón v programe Excel až po špecializovaný databázovo orientovaný FMEA software so štandardizovanou knižnicou hodnotenia rizík.

 • Pomôcť účastníkom porozumieť a prakticky využívať nástroje identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb a problémov v systéme, návrhu, procese alebo službe skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka.
 • Predmetom FMEA je analýza chýb, ich dôsledkov a príčin s cieľom navrhnúť nápravné opatrenia, ktoré eliminujú existujúce alebo potenciálne chyby. FMEA môže byť aplikovaná nielen na výrobné procesy a výrobky, ale aj služby, finančné, sociálne a iné procesy. Výsledkom FMEA je prijatie účinných nápravných opatrení, ktoré znížia riziko, ktoré so sebou vznik chyby prináša. Určené rizikové číslo dáva do vzájomnej väzby význam chyby, pravdepodobnosť vzniku chyby, pravdepodobnosť odhalenia chyby. To umožňuje porovnanie jednotlivých chýb a sústredenie sa na príčiny, ktoré spôsobujú vznik chyby. Začiatkom júna 2019 bol vydaný nový štandard – príručka harmonizovanej FMEA, ktorá obsahuje najlepšie praktiky z príručiek AIAG a VDA.

FMEA v systémoch zabezpečenia kvality

 • DFMEA (FMEA výrobku/dizajnu), PFMEA (FMEA procesu).
 • FMEA-MSR (FMEA monitorovania a reakcie systému).

Postup pri projekte aplikácie FMEA podľa harmonizovanej príručky AIAG & VDA z roku 2019

 • Definovanie produktu/procesu ktorý bude analyzovaný v projekte FMEA s využitím 5T (planning & preparation).
 • Určenie štruktúry systému a jeho prvkov (structure analysis).
 • Popísanie funkcií a úloh, ktorých nositeľmi sú prvky systému (function analysis).
 • Analýza chýb pre každý skúmaný prvok systému (failure analysis).
 • Priradenie AP (Action Priority)  na základe kvalifikovane stanovených koeficientov (risk analysis).
 • Proces zlepšovania (optimization).
 • Archivácia dokumentácie FMEA a výsledkov (results documentation).

Ako úspešne aplikovať FMEA vo firme (dôrazy harmonizovanej FMEA)

 • Dohody medzi zákazníkmi a dodávateľmi ohľadne FMEA.
 • Stratégia prechodu z predchádzajúcej verzie FMEA. Ochrana know-how DFMEA a PFMEA.
 • Základná (všeobecná) FMEA a FMEA pre rodiny produktov.
 • Priradenie času vytvárania FMEA k fázam APQP (pokročilé plánovanie kvality produktu) a k míľnikom projektu vývoja nových dielov podľa MLA (zabezpečenia stupňov zrelosti).

Softvérová podpora a praktické otázky využitia FMEA v organizácii

FMEA I odporúčame absolvovať po účasti na kurze QFD (quality function deployment).
PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

Príklady projektov FMEA a analýzy rizík.

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať