Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie

Kurz „Ako úspešne komunikovať“ je určený každému, kto cíti priestor na zlepšenie svojej komunikácie, každému, kto si uvedomuje alebo aj neuvedomuje, že na nedorozumeniach so svojimi kolegami a kolegyňami má tiež svoj podiel. Kurz je realizovaný zážitkovou formou. Účastníci si zahrajú niekoľko komunikačných hier, ktoré im pomôžu uvedomiť si, v čom majú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a hneď v nasledujúcich cvičeniach budú mať priestor na ich zlepšovanie.

  • Zdokonaliť a rozvinúť komunikačné schopnosti účastníkov tak, aby v kontakte so spolupracovníkmi nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam
  • Zdokonaliť sa v presvedčivej komunikácii
  • Rozvinúť schopnosti pracovníkov efektívne zvládať praktické komunikačné situácie

Komunikačná hra (úvodné zážitkové cvičenie s podrobnou analýzou) – na základe analýzy sa podľa potreby systematicky preberajú nižšie uvedené témy obohatené o vhodné cvičenia a krátke nácviky rozvíjanej zručnosti

Komunikácia – cieľom je porozumenie

  • Prečo si nerozumieme, ako predísť nedorozumeniam? – Spätná väzba

Verbálna komunikácia

  • Význam slov, zámer slovných oznámení, pozitívne vyjadrovanie

Neverbálna komunikácia

  • Význam neverbálnej komunikácie

Aktívne počúvanie

  • Čo všetko strácame, ak nepočúvame svojich partnerov v komunikácii?
  • Aktívne počúvanie ako prevencia konfliktov

Vertikálna a horizontálna komunikácia

  • Riešenie vybraných komunikačných situácií (ako sa porozprávať s kolegom, ktorý mi včas nedodáva podklady na prácu alebo so šéfom, ktorý mi nešpecifikuje priority úloh, a tak často robím na tom, čo mohlo počkať a súrne veci nestíham; riešenia, ktoré pomáhajú odstraňovať stres a sú prevenciou vzniku konfliktov)

Komunikačná hra (zážitkové cvičenie s podrobnou analýzou práce s faktmi a domnienkami)

Fakty a domnienky

  • Ako vo svojej komunikácii pracujem s faktmi a domnienkami?
PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať