AGILEAN alebo agilná optimalizácia procesov

Kurz AGILEAN je zameraný na zlepšovanie efektivity, zvyšovanie výkonnosti a flexibility firiem.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.
 • Ako vrátiť do robustných firemných systémov zrozumiteľnosť, nadhľad a zdravý rozum.
 •  Konkrétne príklady z praxe a prezentácia skúseností so zvyšovaním výkonnosti a flexibility firiem.
 • Agilné myslenie v riadení, Agilný leadership – povery a reálne fakty
 • Lean a agilné princípy v každodennej praxi
 • Agilita vo vývoji produktov, hybridné riadenie
 • Praktické skúsenosti s implementáciou agilného riadenia a Lean managementu
 • Ako môže agilný prístup pomôcť zvýšiť flexibilitu procesov
 • To najlepšie z Agile a Lean
 • Príklady z praxe: automotive, finančný sektor

Vybrané metódy a techniky agilného procesného riadenia

 • Gap analýza a prvky agility v procesoch
 • Nové typy plytvaní a ich odhaľovanie
 • Modularita
 • Stavebné prvky hybridnej spolupráce
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať